Hjemmehjelp

Hvem kan søke om hjemmehjelp?

Personer som har et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom, funksjonshemming, eller av sosiale årsaker, kan søke om hjemmehjelp. 

De som ikke kan ta vare på seg selv eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på praktisk bistand. Det er kommunen som i samarbeid med søkeren bestemmer hvilke tjenester som skal gis.  

Hva er hjemmehjelp?

Hjemmehjelp innebærer nødvendig praktisk hjelp i hjemmet til alle dagliglivets gjøremål. Etter en individuell vurdering av funksjonsnivået til den som søker hjemmehjelp, kan følgende tjenester være aktuelle:

  • Hjelp til rengjøring av bolig
  • Opplæring eller opptrening i praktiske oppgaver i hjemmet
  • Sengetøyskift
  • Hjelp til å skrive handleliste/bestilling av varer

Praktisk bistand/hjemmehjelp ytes i hovedsak hverdager mellom kl. 08:00 og 15:30.

Slik søker du

Kontakt tildelingstjenesten for å  søke om hjemmehjelp, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema finner du her (PDF, 190 kB)

Hva koster det?

Prisliste - hjemmehjelp (PDF, 259 kB)

Kontaktinformasjon

Tildelingstjenesten
Tildelingstjenesten
E-post
Telefon 37 19 96 07
Mobil 977 38 449