Hjemmesykepleie

Tvedestrand kommune tildeler hjemmesykepleie til innbyggere som har behov for nødvendig helsehjelp. Hjemmesykepleie gis ved behov etter vurdering og vedtak, og hva som er viktig for den enkelte. Hjemmesykepleie er en døgntjeneste.

Helsehjelp til hjemmeboende kan bestå av: 

 • Digitale velferdsteknologiske løsninger
 • Råd og veiledning i forbindelse med sykdom og sykdomsforebygging
 • Opplæring og vedlikehold av hverdagsaktivitet for å mestre hverdagen i ulike faser av livet
 • Oppfølging etter opphold på sykehus
 • Observasjon og oppfølging etter sykdom eller skader
 • Omsorg ved livets slutt

Behovet vurderes med bakgrunn i:

 • Tverrfaglig kartlegging av funksjon og ressurser 
 • Hva som er viktig for den enkelte

Personalet overtar ikke gjøremål personen selv er i stand til å utføre. Vi vurderer alltid fortløpende om det gis riktig tjenestetilbud.

Hjemmesykepleien forventer at:

 • Hjemmesykepleien får beskjed hvis brukeren ikke er hjemme til avtalt tid
 • Digital dialog er den foretrukne kommunikasjonsformen (DigiHelse)
 • Velferdsteknologi, hjelpemidler og nødvendig tilrettelegging gjøres i hjemmet
 • Pårørende kan være en viktig samarbeidspartner

Slik søker du

Kontakt tildelingstjenesten. Søknader behandles fortløpende. Hvis en annen søker på vegne av deg må vedkommende ha fullmakt.

Søknad om omsorgstjenester

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon

Tildelingstjenesten
Sektor for helse, familie og rehabilitering
E-post
Telefon 37 19 96 07
Mobil 97 73 84 49