Omsorgsstønad

Hvem kan søke om omsorgsstønad?

Pårørende eller frivillige med omsorg for personer med stort omsorgsbehov kan søke om omsorgsstønad. Det er ingen øvre aldersgrense for å motta omsorgsstønad. 

Hva er omsorgsstønad?

Omsorgsstønad utbetales til pårørende eller frivillige for personer med stort omsorgsbehov på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom. En forutsetning for å motta omsorgsstønad er at omsorgsarbeidet foregår i eget hjem. 

Det vil bli vurdert om andre hjemmetjenester er tilstrekkelig. Dersom det ikke er søkt NAV om hjelpestønad til tilsyn og pleie, vil kommunen kreve at den omsorgstrengende søker om slik stønad før søknaden om omsorgsstønad blir behandlet.

Slik søker du

Du kan kontakte tildelingstjenesten på telefon 37199607/97738449 for å få mer informasjon og hjelp til å søke om omsorgsstønad.

Søknadsskjema

Kontaktinformasjon

Tildelingstjenesten
Tildelingstjenesten
E-post
Telefon 37 19 96 07
Mobil 977 38 449