Omsorgsstønad

Pårørende eller frivillige med omsorg for personer med stort omsorgsbehov kan søke om omsorgsstønad. Det er ingen øvre aldersgrense for å motta omsorgsstønad. 

Omsorgsstønad utbetales til pårørende eller frivillige for personer med stort omsorgsbehov på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom. En forutsetning for å motta omsorgsstønad er at omsorgsarbeidet foregår i eget hjem. 

Det vil bli vurdert om andre hjemmetjenester er tilstrekkelig. Dersom det ikke er søkt NAV om hjelpestønad til tilsyn og pleie, vil kommunen kreve at den omsorgstrengende søker om slik stønad før søknaden om omsorgsstønad blir behandlet.

Kontaktinformasjon

Tildelingstjenesten
Tildelingstjenesten
E-post
Telefon 37 19 96 07
Mobil 97 73 84 49