Praktisk bistand - hjemmehjelp

Personer som har et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom, funksjonshemming, eller av sosiale årsaker, kan søke om praktisk bistand. 

De som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å klare dagliglivets gjøremål kan søke om praktisk bistand. Det er kommunen som i samarbeid med søkeren bestemmer hvilke tjenester som skal gis.  

Praktisk bistand innebærer nødvendig praktisk hjelp i hjemmet til dagliglivets gjøremål. Etter en individuell vurdering av funksjonsnivået til den som søker fattes det vedtak der innholdet er beskrevet. Praktisk bistand/hjemmehjelp ytes i hovedsak hverdager mellom kl. 08:00 og 15:30.

Hva koster det?

Prisliste - praktisk bistand (PDF, 259 kB)

Kontaktinformasjon

Tildelingstjenesten
Sektor for helse, familie og rehabilitering
E-post
Telefon 37 19 96 07
Mobil 97 73 84 49