Søke om helse- og omsorgstjenester

Hvordan søker jeg?

I søknadsskjemaet må du beskrive hva som er viktig for deg i din situasjon nå. Tildelingstjenesten vil ta kontakt etter å ha mottatt søknaden, og vi vil i samarbeid med deg, og eventuelt dine pårørende, komme fram til hva som er riktige tjenester for deg. Tildelingstjenesten gir veiledning i forbindelse med søknadsprosesser.

 

Søknaden sendes:

Tvedestrand Kommune
Sektor for helse, familie og rehabilitering
Tildelingstjenesten
Postboks 38
4901 Tvedestrand

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er inntil fire uker.

Kontaktinformasjon

Tildelingstjenesten
Tildelingstjenesten
E-post
Telefon 37 19 96 07
Mobil 97 73 84 49