Støtte/fritidskontakt

Hva er støtte/fritidskontakt?

En støttekontakt (fritidskontakt) er en person som over tid kan hjelpe et annet menneske til å bli mer trygg på seg selv, å takle ulike livssituasjoner bedre og å omgås andre mennesker i større grad. Støtte/fritidskontakten kan gi råd i dagliglivets gjøremål, for eksempel i forbindelse med små innkjøp og fornuftig bruk av penger, men forutsettes ikke å ha mer omfattende opplæringsoppgaver. Støtte/fritidskontakten skal i hovedsak hjelpe og støtte etter brukerens ønsker.

Hvem kan søke om å få støtte/fritidskontakt?

Mange personer trenger støtte/fritidskontakt. Dette kan være fordi de har vanskelig for å komme seg ut på egenhånd, og/eller trenger hjelp og støtte for å mestre forskjellige fritidsaktiviteter. Noen har lite sosialt nettverk og kan føle seg ensomme. Hensikten med en støttekontakt er å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid.

Antall støtte/fritidskontakttimer vil variere fra person til person.

Hva koster det å ha støtte/fritidskontakt?

Tjenesten er gratis, men utgifter til aktiviteter dekker du selv. Du kan ha rett på ledsagerbevis som gjør at støttekontakten din kan få gratis eller billigere inngang mange steder. 

Slik søker du om å få støtte/fritidskontakt

Du må fylle ut eget søknadsskjema (PDF, 24 kB) når du skal søke om å få støtte/fritidskontakt. For mer informasjon eller hjelp til å søke, kontakt Tildelingstjenesten eller Psykisk helsetjeneste.

Utfylt søknadsskjema (PDF, 24 kB) sendes til: 

Sektor for velferd, psykisk helse og habilitering:

Bent Ekra
mobil: 91 65 36 90
epost: bent.andreas.ekra@tvedestrand.kommune.no

Marie Sundby
mobil: 48 14 36 11
epost: marie.sundby@tvedestrand.kommune.no

Besøksadresse: Lyngmyrveien 57, Tvedestrand.

Sektor for helse, familie og rehabilitering:

Tildelingstjenesten

tildeling.tjenester.omsorg.tvedestrand@tvedestrand.kommune.no 

Telefon 37 19 96 07 

Mobil 97 73 84 49

Kontaktinformasjon

Bent Andreas Ekra
Saksbehandler i sektor for velferd, psykisk helse og habilitering
E-post
Mobil 91 65 36 90

Besøksadresse: Lyngmyrveien 57, Tvedestrand

Tildelingstjenesten
Sektor for helse, familie og rehabilitering
E-post
Telefon 37 19 96 07
Mobil 97 73 84 49