Telemedisinsk avstandsoppfølging for personer med kronisk sykdom - TELMA

Tvedestrand Kommune, enhet for omsorg og rehabilitering har nå inngått avtale med Telma, felles telemedisinsk løsning på Agder - avstandsoppfølging for personer med kronisk sykdom.

Det er nå mulig å søke denne tjenesten via tildelingstjenesten i enheten. 

Tilbudet har som mål å øke tryggheten for den enkelte; bedre livskvaliteten og redusere risiko for forverring av helsetilstand – egenmestring!

Hvem er tilbudet for?

KOLS

Alle stadier av sykdommen, både i stabil og ustabil fase

  • Personer som nettopp har fått kols og som trenger å lære mer om sykdommen
  • Personer som er inne i en ustabil fase av sykdommen og som trenger oppfølging

Diabetes 2

  • Ny diagnostisert eller kjent diabetes 2
  • Behov for å lære om sykdommen, blodsukkermåling, matens påvirkning på blodsukkeret og fysisk trening.
  • Utfordring med å nå behandlingsmålene for sin diabetes

Hjertesvikt

  • Oppfølging er aktuelt etter avsluttet oppfølging ved spesialisthelsetjenesten

Hva må til for å ta del i avstandsoppfølging:

  • Ha god mobildekning (3G/4G) i hjemmet.
  • Kunne betjene enkel teknologi.
  • Samtykke til at sykepleiere på telemedisinsk sentral, din fastlege og leger/sykepleiere på SSHF får tilgang til informasjon om din helsetilstand.
  • Samtykke til at informasjonen også blir brukt til forskning om bruk av telemedisinsk oppfølging. Universitetet i Agder leder denne delen av prosjektet. All informasjon blir avidentifisert og lagret på en sikker måte.

Spørsmål rettes til kontaktperson i kommunen som er Hege Irene Bjerkeseth.

 Telefon; 46 90 23 80/37199603 og e-post.

Søknad om avstandsoppfølging via søknadsskjema (PDF, 190 kB) til tildelingstjenesten i enhet for omsorg og rehabilitering.

http://www.telma.no/

Kontaktinformasjon

Tildelingstjenesten
Tildelingstjenesten
E-post
Telefon 37 19 96 07
Mobil 977 38 449