Avlastning og dagtilbud

Tvedestrand kommune og Tjenester til utviklingshemmede egen avlasntningsbolig for barn og unge i Lyngmyrveien 34. Her tilrettelegges det for aktivitet og fritid i trygge rammer, med døgnkontinuerlig oppfølging når barn / ungdom kommer til oss.

I tillegg tilbyr tjenesten dagtilbud gjennom TvePro og Dalene gård, hvor det er tilrettelagte aktiviteter og oppgaver som kan bidra til sosialisering, mestringsfølelse og økt livskvalitet.

Kontaktpersoner - tjenester til utviklingshemmede
Ansvarsområde Navn Telefon E-postadresse
Fagleder Kristina Waagestad 47 65 14 61 (dagtid) kristina.waagestad@tvedestrand.kommune.no
Saksbehandler BPA, omsorgslønn, støttekontakt, avlastning i private hjem Bent Ekra 91 65 36 90 bent.andreas.ekra@tvedestrand.kommune.no
Besøksadresse: Lyngmyrveien 33

 

 

Dersom du ønsker å bli avlastningshjem kan du fylle ut dette søknadsskjemaet (PDF, 125 kB) og sende det til Tvedestrand kommune, eller ta kontakt med kommunen. Søknadsskjema om å bli avlastningshjem finner du her (PDF, 125 kB).

Kontaktinformasjon

Kjell Rune Løvdal
Avdelingsleder
E-post
Telefon 37 19 96 06
Mobil 945 10 677
Helene Tveide
Enhetsleder
E-post
Telefon 37 19 96 12
Mobil 474 54 276