Bofellesskap - bolig med heldøgsbemanning – miljøterapi og boveiledning

Tjenester til utviklingshemmede omfatter blant annet bolig med heldøgns bemanning i Olav Sverres vei, hvor tjenester gis som boveiledning og/eller miljøterapi.

Olav Sverres vei er kommunale utleieenheter til mennesker med utviklingshemming og behov for tett oppfølging.

Boveiledning er en ambulerende tjeneste som ytes til personer som bor for seg selv og som ikke har behov for heldøgns bemanning, men som har behov for praktisk bistand og opplæring på enkelte områder for å ivareta sin boevne.

Kontaktpersoner - tjenester til utviklingshemmede
Ansvarsområde Navn Telefon E-postadresse
Fagleder Kristina Waagestad 47 65 14 61 (dagtid) kristina.waagestad@tvedestrand.kommune.no
Saksbehandler BPA, omsorgslønn, støttekontakt, avlastning i private hjem Bent Ekra 91 65 36 90 bent.andreas.ekra@tvedestrand.kommune.no
Besøksadresse: Lyngmyrveien 33

 

Kontaktinformasjon

Kjell Rune Løvdal
Avdelingsleder
E-post
Telefon 37 19 96 06
Mobil 945 10 677
Helene Tveide
Enhetsleder
E-post
Telefon 37 19 96 12
Mobil 474 54 276