Støttekontakt

Hva er støttekontakt?

En støttekontakt (fritidskontakt) er en person som over tid kan hjelpe et annet menneske til å bli mer trygg på seg selv, å takle ulike livssituasjoner bedre og å omgås andre mennesker i større grad. Støttekontakten kan gi råd i dagliglivets gjøremål, for eksempel i forbindelse med små innkjøp og fornuftig bruk av penger, men forutsettes ikke å ha mer omfattende opplæringsoppgaver. Støttekontakten skal i hovedsak hjelpe og støtte etter brukerens ønsker.

Hvem kan søke om å få støttekontakt?

Mange personer trenger støttekontakt. Dette kan være fordi de har vanskelig for å komme seg ut på egenhånd, og/eller trenger hjelp og støtte for å mestre forskjellige fritidsaktiviteter. Noen har lite sosialt nettverk og kan føle seg ensomme. Hensikten med en støttekontakt er å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid.

Antall støttekontakttimer vil variere fra person til person.

Hva koster det å ha støttekontakt?

Støttekontakt er gratis.

Slik søker du om å få støttekontakt

Du må fylle ut eget søknadsskjema når du skal søke om å få støttekontakt.
For mer informasjon eller hjelp til å søke, kontakt Tildelingstjenesten eller Psykisk helsetjeneste.

Søknadsskjema sendes til:

Bent Ekra
tlf: 37 19 91 97
mobil: 91 65 36 90
epost: bent.andreas.ekra@tvedestrand.kommune.no

Vil du bli støttekontakt?

Vi trenger støttekontakter som kan jobbe både med barn og voksne, og være en støtte i fritiden. Det er fint hvis du har bil og kan være med på aktiviteter. Støttekontakten får lønn av kommunen, utgiftsdekning og eventuelt kjøregodtgjørelse.

Avtalen fastsetter kontraktens innhold og omfang i tid.

Tjenesten ytes etter lov om helse- og omsorgstjenester § 3-2 punkt 6b.

Kontakt Oppfølgingsenheten ved:  

Merete Ramskjær Pauzuolis
Tlf: 48 07 65 63

e-post: Merete.Ramskjaer@tvedestrand.kommune.no

eller send søknad til:

Oppfølgingsenheten ved Merete Ramskjær Pauzuolis
Postboks 38
4901 Tvedestrand

Hun er tilgjengelig på tirsdager fra kl. 09:00 til 15:00.

Kontaktinformasjon

Merete Ramskjær
E-post
Mobil 480 76 563