Tjenester til utviklingshemmede

Hva tilbyr vi?

  • Avlastning i privat hjem 
  • Avlastning i kommunal avlastningsbolig
  • Boveiledning
  • Personlig assistanse
  • Støttekontakt 
  • Omsorgslønn
  • Dagtilbud
  • BPA

Systemansvar individuell plan og koordinator.

Slik søker du

Kontaktinformasjon

Helene Tveide
Enhetsleder
E-post
Telefon 37 19 96 12
Mobil 474 54 276
Kjell Rune Løvdal
Avdelingsleder
E-post
Telefon 37 19 96 06
Mobil 945 10 677