DHO - digital hjemmeoppfølging

Det er nå mulig å søke denne tjenesten via tildelingstjenesten

Tilbudet har som mål å øke tryggheten for den enkelte; bedre livskvaliteten og redusere risiko for forverring av helsetilstand – egenmestring!

DHO – Digital hjemmeoppfølging

  • KOLS
  • Diabetes type 2
  • Hjertesvikt
  • Kreft
  • Psykisk lidelse
  • I overganger til hjemmet, fra institusjon/sykehus

Hva må til:

  • Ha god mobildekning (3G/4G) i hjemmet.
  • Ha eget utstyr i form av smarttelefon/nettbrett eller datamaskin, eller evt leie dette utstyret. Samt kunne betjene enkel teknologi.
  • Samtykke til at sykepleiere på telemedisinsk sentral, din fastlege og leger/sykepleiere på SSHF, eller oppfølgere i egen kommune, får tilgang til informasjon om din helsetilstand.

Spørsmål rettes til kontaktperson i kommunen som er Hege Irene Bjerkeseth.

 Telefon; 46 90 23 80 og e-post.

Søknad om avstandsoppfølging via søknadsskjema (PDF, 190 kB) til tildelingstjenesten 

Kontaktinformasjon

Tildelingstjenesten
Tildelingstjenesten
E-post
Telefon 37 19 96 07
Mobil 97 73 84 49