Velferdsteknologi i Tvedestrand kommune

Velferdsteknologi er et viktig satsingsområde for å møte fremtidens utfordringer innen pleie og omsorg.

Velferdsteknologi kan styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen, gi støtte til pårørende eller bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologi retter seg mot alle aldersgrupper og diagnosegrupper, men er spesielt rettet mot eldre mennesker, personer med kroniske sykdommer og personer med funksjonsnedsettelse.

Hva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi er brukerrettet teknologi som skal understøtte og forsterke brukernes trygghet og sikkerhet, muliggjøre økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet (NOU 11:2011).

Velferdsteknologi kan være et produkt som brukes alene, eller det kan være et produkt som er en del av en teknisk løsning. Eksempler er:

Elektronisk medisineringsstøtte

Hva er elektronisk medisineringsstøtte

Informasjon om Medido - Klikk for stort bildeMedido 
Hvordan tar man ut medisin fra Medidio (2).mp4

Brosjyre- brukerinformasjon 

Pilly

Hvordan ta medisin fra Pilly.mp4

 

Hvem kan det være aktuelt for

Dersom du bor i Tvedestrand og har et hjelpebehov på grunn av sykdom og/eller funksjonsnedsettelse som gjør at du har utfordring med å håndtere dine medisiner, kan en dispenser være en støtte i hverdagen. Fagpersoner vil sammen med deg vurdere om du har nytte av elektronisk medisineringsstøtte. Alle som har behov for å ivareta medisinering, vil bli vurdert.

Pris

Tjenesten er gratis

Kontaktinformasjon

Tildelingstjenesten

E-post tildeling.tjenester.omsorg.tvedestrand@tvedestrand.kommune.no

Mobil: 977 38 449

 

 

 

 

  • En GPS som kan gi frihet til å ferdes utendørs. En GPS kan spores, og personen som bærer den kan lokaliseres. Dette gir trygghet både til bruker og pårørende.
  • En digital kalender som oppdateres via internett for eksempel av pårørende
  • En nattlampe som automatisk slår seg på i entreen og på badet når en person skal på toalettet om natten. Dette fører til økt trygghet for brukeren og kan forebygge fall

Hvordan komme i gang?

Mange velferdsteknologiske løsninger kan kjøpes i elektrobutikker, Enklere liv, Clas Ohlson og andre utstyrsbutikker eller over internett. Det finnes mange løsninger for velferdsteknologi.

Hvem kan hjelpe meg?

Strategisk rammeplan for velferdsteknologi

Se Strategisk rammeplan for velferdsteknologi 2015-2018 (PDF, 2 MB)(Østre Agder) for mer informasjon om Tvedestrand kommunes satsning på velferdsteknologi.  

Kontaktinformasjon

Tildelingstjenesten
Tildelingstjenesten
E-post
Telefon +47 37 19 96 07
Tore Gryting Andersen
Koordinator og systemansvarlig velferdsteknologi
E-post