Velferdsteknologi i Tvedestrand kommune

Velferdsteknologi er et viktig satsingsområde for å møte fremtidens utfordringer innen pleie og omsorg.

Velferdsteknologi kan styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen, gi støtte til pårørende eller bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologi retter seg mot alle aldersgrupper og diagnosegrupper, men er spesielt rettet mot eldre mennesker, personer med kroniske sykdommer og personer med funksjonsnedsettelse.

Hva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi er brukerrettet teknologi som skal understøtte og forsterke brukernes trygghet og sikkerhet, muliggjøre økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet (NOU 11:2011).

Velferdsteknologi kan være et produkt som brukes alene, eller det kan være et produkt som er en del av en teknisk løsning. Eksempler er:

  • Elektronisk medisineringsstøtte:

Dignio Karie

Hurtigguide (PDF, 3 MB)

Bruksanvisning pasienter (PDF, 2 MB)

 

 

 

 

 

 

Informasjon om Pilly - Klikk for stort bildePilly

Pilly

Hvordan ta medisin fra Pilly

 

 

 

  • En GPS som kan gi frihet til å ferdes utendørs. En GPS kan spores, og personen som bærer den kan lokaliseres. Dette gir trygghet både til bruker og pårørende.
  • En digital kalender som oppdateres via internett for eksempel av pårørende
  • En nattlampe som automatisk slår seg på i entreen og på badet når en person skal på toalettet om natten. Dette fører til økt trygghet for brukeren og kan forebygge fall

Hvordan komme i gang?

Mange velferdsteknologiske løsninger kan kjøpes i elektrobutikker, Enklere liv, Clas Ohlson og andre utstyrsbutikker eller over internett. Det finnes mange løsninger for velferdsteknologi.

Hvem kan hjelpe meg?

Strategisk rammeplan for velferdsteknologi

Se Strategisk rammeplan for velferdsteknologi 2015-2018 (PDF, 2 MB)(Østre Agder) for mer informasjon om Tvedestrand kommunes satsning på velferdsteknologi.  

Kontaktinformasjon

Tildelingstjenesten
Tildelingstjenesten
E-post
Telefon 37 19 96 07
Mobil 97 73 84 49
Tore Gryting Andersen
Koordinator og systemansvarlig velferdsteknologi
E-post
Mobil 90 87 94 93