Informasjon til foreldre og foresatte i barnehager og skoler i Tvedestrand

Nærkontakter under 18 år til smittede i barnehager og skoler kan slippe karantene dersom de følger krav til testing.

Husstandsmedlemmer, kjærester og tilsvarende nære kontakter til den smittede må fortsatt i karantene.

Målet med hurtigtesting er at barnet/eleven skal kunne være mest mulig i barnehagen, på skolen og delta i sine fritidsaktiviteter. Bruk av testing fremfor karantene har vist seg å være minst like effektivt og er mindre inngripende enn karantene.

De fleste ansatte i barnehager og skoler har gjennom vaksinasjon oppnådd det som defineres som beskyttelse, altså har de noe mindre risiko for å bli smittet, mindre risiko for å spre smitte og vil mest sannsynlig få et mildere sykdomsforløp.

Erfaring tilsier at smittespredning i størst grad skjer i hjemmet og blant de som ellers er tettest på hverandre.

Når smitte oppstår i barnehage eller skole vil det bli håndtert slik:

 • Den smittede blir satt i isolasjon og den smittedes husstandsmedlemmer og nærmeste kontakter får ordinær smittekarantene. Kommunen ved kommuneoverlege og smittesporingsteam tar seg av dette slik som tidligere.
   
 • Barnehagen/skolen bistår i vurderingen av hvem som bør testes utover avdeling/klasse.
   
 • Nytt fra august 2021: Nærkontakter i klasse/avdeling/gruppe uten symptomer som kan tyde på covid-19 kan slippe 10 dagers smittekarantene gitt at de følger testregime:
   
 • Om man kjenner nøyaktig tidspunkt (eksponeringstidspunkt) for når den smittede sist var i kontakt med for eksempel klassen er test på dag 3 og dag 5 hos barn >13 år (fra og med ungdomsskolen) og en test mellom dag 3-5 hos dem <13 år (barnehage og barneskole).
   
 • Om man IKKE kjenner nøyaktig tidspunkt for siste kontakt eller man antar at den smittede over tid har vært sammen med gruppen skal det tas en test så raskt som mulig (dag 1) og deretter som punktet over. Dette er ofte tilfelle, da det kan være vanskelig å angi nøyaktig når barn startet med symptomene sine. Med en test dag 1 får man også raskere en oversikt over smittestatus lokalt, som kan være nyttig for arbeidet videre.
   
 • Om noen barn utvikler symptomer i denne tiden skal de holdes hjemme og testes så snart det er praktisk mulig. De antas smittet inntil det motsatte er bevist.

Disse skal da testes med PCR (som sendes til sykehus for analyse) i tillegg til eventuelt en hurtigtest. Man må avvente begge svar og barnet må bli symptomfritt før det kan returnere til skole/barnehage.

 • De friske barna som er nærkontakter skal testes med hurtigtester og svarene kommer raskt (5-10 minutter). Ved negativ hurtigtest unntas barna/elevene smittekarantene og kan komme i barnehage/skole/fritidsaktiviteter.
   
 • Om noen av testene er positive skal personen i isolasjon og det tas en PCR som sendes sykehuset.
   
 • I Tvedestrand kommune vil skolene og barnehagene i første omgang samarbeide tett med teststasjonen på Grenstøl og all testing vil foregå der inntil videre. Via Visma eller Vigilo vil det komme en tydelig melding til dem som er nærkontakter og hvilke dager de skal testes på. Om det er test på dag 1 kan det være i ordinær åpningstid (10.30-12.00). Men de oppfølgende testene kan tas i tidsrommet 08.00-08.30. Foreldre/foresatte kjører barna til teststasjonen.

Innen noen uker vil kommunen få selvtester (hurtigtester til hjemmebruk) som vil gjøre dette mye enklere for familiene å følge opp dette hjemmefra. Instruksjon for bruk av hjemmetest blir gitt på teststasjon og bruksanvisning blir sendt med testene.

Disse ser vi for oss at vil bli delt ut ved første hurtigtest på teststasjonen og videre testing skjer hjemme på morgenen (dag 3 og 5 hos dem over 13 og på angitt dag, for eksempel dag 4 hos dem under 13 år).

Negativ test betyr grønt lys for skolen.

Positiv test betyr at den smittede går i isolasjon, foresatte kontakter smittesporingsteamet på telefon 91159301 og det avtales en PCR-test ved teststasjonen for å sikre sikkert resultat.

 • Ved store utbrudd, uoversiktlige situasjoner eller generelt høyere smittetrykk kan det være aktuelt med jevnlig testing ved utbrudd eller over tid. Da testes alle ved en skole 1-2 ganger i uken. Gjennomføring kan være som hurtigtester på teststasjonen, på skolen eller hjemme, alt etter hva man har av ressurser og hvordan situasjonen vurderes.

Smittekarantene som før kan også være et tiltak.

Kommuneoverlegen vil gjøre denne vurderingen. Melding vil gis fra kommunen via Visma eller Vigilo.

 • Testing er å anse som helsehjelp og det kreves samtykke fra foreldre til barn under 16 år. Samtykkeskjema vil sendes ut til foreldre ila kommende uke.
   
 • Voksne som er beskyttet skal fortsette å jobbe som normalt selv om de har vært nærkontakt til smittet barn/elev. (Smittesporingsteamet kan gjøre om på dette.)
   
 • Er testene negative etter dag 5 er smitteoppfølgingen over. Tester noen positivt vil testperioden bli utvidet.
   
 • Der testing ikke lar seg gjøre eller foresatte/foreldre ikke ønsker at barnet/eleven skal testes, må barnet/eleven holdes hjemme i karantene i 10 dager.

Det presiseres at fortsatt er det viktig at alle med symptomer holder seg hjemme og testes, selv om de er fullvaksinert. Alle har ansvar for å følge smittevernreglene som til enhver tid er gjeldene.

Mer utfyllende informasjon ligger på FHI og helsedirektoratet sine hjemmesider. Endringer og justeringer må gjøres fortløpende, og kommunen vil gjøre sitt beste for å oppdatere dere.

Hold ut, vi er hver dag en dag nærmere slutten på denne pandemien!

Hilsen

Ingeborg Steinsrud, Kommuneoverlege i Tvedestrand

Esther K. Hoel, Sektorleder for læring og oppvekst

Barnehager

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå (PDF, 94 kB) som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. 

Nærmere informasjon til foresatte vil komme fra den enkelte barnehage.

Her finner du informasjon koronatiltak i barnehage

Filmer for barn og voksne 

Information in other languages

 

Skole og SFO

Vi følger nasjonale retningslinjer for renhold og rutiner i skolene, i henhold til Utdanningsdirektoratets smitteveileder.

Nærmere informasjon om organisering på den enkelte skole vil legges ut på skolenes hjemmesider.

Vi anbefaler at dere følger oppdaterte råd om forebygging av smitte på Helsenorge.no

 

 

Gjeldende reiseråd under koronaepidemien