Barnehager og skoler

Grunnet den aktuelle smittefaren nasjonalt og internasjonalt, har kommunelegene bedt barnehagepersonalet om å være svært påpasselige med å holde syke barn og barn med symptomer borte fra barnehagen. Forholdene vurderes fortløpende. 

Veiledere om smittevern i barnehage og skole finner du her.

Barnehager
  • Barn innenfor samme avdeling kan nå være sammen
  • Barna må inntil videre ha med niste. De får drikke i barnehagen.
  • Har du spørsmål om barnets helse, kontakt fastlege

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå (PDF, 94 kB)som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. 

Nærmere informasjon til foresatte vil komme fra den enkelte barnehage.

Her finner du informasjon om barnehagetilbudet i koronasituasjonen - plikter og rettigheter

Nasjonal veileder om smittevern i barnehager 
Den nasjonale veilederen gir råd om smitteforebyggende tiltak i barnehagene, smitterisiko, gode hygieneråd, hvem som ikke kan møte i barnehagen og spesielle hensyn som må tas til både barn og ansatte. Veilederen inneholder også en detaljert sjekkliste.

Alle barnehager i Tvedestrand kommune følger veilederen og lager rutiner tilpasset egen barnehage for å sikre en god og forsvarlig oppstart.

Presiseringer fra kommunelegen (PDF, 198 kB)

Smittevernveileder for barnehager

Filmer for barn og voksne 

Information in other languages

 

Skole og SFO

 

Vi følger nasjonale retningslinjer for renhold og rutiner i skolene, i henhold til Utdanningsdirektoratets smitteveileder.

Nærmere informasjon om organisering på den enkelte skole vil legges ut på skolenes hjemmesider.

Felles for alle skolene:

  • Vi anbefaler at dere følger oppdaterte råd om forebygging av smitte på Helsenorge.no
  • Elevene må vaske hendene før de drar til skolen. På skolen vil de vaske hendene når de kommer til skolen, flere ganger i skoletida og når de drar hjem. For å forebygge smitte må de også vaske hendene når de kommer hjem.
  • Vi ønsker at ingen foreldre går inn i skolebygningene. Levering og henting av elever foregår ute. Den enkelte skole har eget område for dette.
  • Elevene må ha utetøy med seg hver dag. Klær og sko skal tas med hjem hver dag.
  • Skolenes vannfontener stenges og en anbefaler at elevene har med seg egen vannflaske
  • Elevene skal holdes hjemme dersom de har forkjølelsessymptomer. Se de nasjonale retningslinjene om dette.

Presiseringer fra kommunelegen (PDF, 558 kB)

 

Gjeldende reiseråd under koronaepidemien