Barnehager og skoler

Alle barnehager og skoler i Tvedestrand kommune er stengt fra og med fredag 13. mars til og med mandag 13. april. Tiltakene kan bli forlenget.

Se oppdatert informasjon fra Utdanningsdirektoratet her.

Det er iverksatt tiltak for å kunne gi et omsorgstilbud for barn i barnehage og elever på småskolen  (1 - 4. trinn) som har foresatte med arbeid innen kritiske samfunnsoppgaver. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud, er stengt inntil videre.

I familier hvor en av omsorgspersonene ikke innehar samfunnskritiske oppgaver og den andre omsorgspersonen arbeider med samfunnskritiske oppgaver, skal ikke barna leveres i skole eller barnehage.

Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst.
Det jobbes med å finne gode løsninger for privatister og lærlinger.

Omsorgspenger - hjemme med barn

Praktiske problemer med barnepass som oppstår som følge av stengte barnehager og skoler, gir ikke grunnlag for sykemelding. Vi ber deg derfor ikke ringe fastlegen om dette. Husk at fastlegene må bruke sine ressurser på syke pasienter, og det er viktig at de ikke belastes med forespørsler om sykemelding fra friske personer som er hjemme på grunn av stengte barnehager og skoler.

Perioden for omsorgspenger har blitt utvidet - les mer på NAVs side om omsorgspenger.

Omsorgstilbud barnehagebarn:

For behov for et slikt tilbud i denne perioden, ta kontakt med den barnehagen ditt barn tilhører ved styrer, på e-post eller SMS innen kl.16.00 dagen før.

Informer din barnehage dersom du er i en situasjon hvor det kan oppstå akutte behov.

Omsorgstilbud småskolen:

For behov for et slikt tilbud i denne perioden, ta kontakt med skolen ved rektor på e-post eller SMS innen kl.16.00 dagen før.

Informer skolen dersom du er i en situasjon hvor det kan oppstå akutte behov.

Tilbudet gjelder fra mandag.16. mars i SFO sine lokaler ved skolen innenfor vanlig åpningstid.

Hjemmeundervisning

Det blir lagt opp til hjemmeundervisning for elevene. Oppdaterte arbeidsplaner vil bli lagt ut på it’s learning eller andre egnede informasjonskanaler fra mandag 16.03. For de som ikke har tilgang til it's learning, ta kontakt med kontaktlærer.

Skyss

Skysstilbudet vil tilpasses antallet som kvalifiserer for pass/tilsyn når behovet er kartlagt.

Henting av lærebøker, PCer og klær

Foresatte/elever kan hente utstyr i barnehager og skoler etter avtale. 

Helsedirektoratets anbefalinger til foreldre med lekelystne barn hjemme

Råd om korona til foreldre, barn og unge