Korona - nye nasjonale tiltak - barnehage og barneskole

Tvedestrand kommune forholder seg til nasjonale tiltak når det gjelder håndtering av koronasituasjonen.

Etter nye nasjonale retningslinjer 14.01.22 forlenges trafikklysmodellen i barnehager og skoler, nå med mulighet for kommunene å justere etter lokale forhold.

I barnehager, barneskoler og på ungdomsskolen fortsetter vi med gult nivå trafikklysmodellen. Dette grunnet pågående høy smitte i kommunen. Nivået vil bli vurdert av kommunen fortløpende fremover.

Videregående skole går fra rødt til grønt nivå i trafikklysmodellen. Høy vaksinasjonsgrad og ivaretagelse av gode smittevernrutiner er til stede. Også her er skolen i tett dialog med kommunen og fylket og nivået vurderes fortløpende.

For mer informasjon se: Koronatiltak for barnehager og skoler (udir.no)

Grunnleggende smittevernråd

1 - Syke personer skal ikke være på skolen, i barnehagen og i SFO. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.

2 - God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.

3 - Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte.

Barn, elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehage, skole eller SFO, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte. Etter gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn gå i barnehage og skole når de er i bedring og tilbake i sin vanlige form, og har vært feberfri i minst 24 timer, uavhengig om test er tatt. Man kan komme tilbake selv om man fortsatt har restsymptomer som rennende nese eller hoste.

Smittevernmyndighetene anbefaler at personer med luftveissymptomer tester seg. Personer som får påvist korona skal isolere seg.

Jevnlig testing i skolen

Regjeringen anbefaler at kommunene kan benytte seg av jevnlig testing i skoler ved høyt smittetrykk. Jevnlig testing i en klasse, avdeling, et trinn eller en hel skole er et effektivt virkemiddel for å redusere smitte blant elever. Testing er mer effektivt enn bruk av kontaktreduserende tiltak i skolene, fordi det fanger opp smitte uavhengig av hvordan og når barna blir smittet. Det er lokale helsemyndigheter som har ansvaret for gjennomføring av testing i dialog med skolesektoren.

Meldinger vil bli sendt ut fra barnehage eller skole om det skal utføres testing, det vil redegjør for bakgrunnen og oppgi hvilke dager som det skal testes på. Testene blir sendt med barna hjem (skolen) eller utleveres ved henting eller levering (barnehage), slik at selve utførelsen av testen gjøres av eller med veiledning av foreldrene. Testene skal alltid inneholde en veiledning. Om den skulle mangle ligger det informasjon her: Koronavirus - covid-19 | Noklus.no

Nyttige lenker

Når har elever krav på opplæring hjemme?