Betaling av fakturaer fra kommunen

Betaling for SFO og kommunale barnehager

Myndighetene har bestemt at foresatte ikke skal betale for SFO og barnehage i den perioden disse er stengt.

  • Fakturaen for mars kan dere la være å betale inntil videre
  • Kommunen tenker ikke å endre de utsendte fakturaene for mars, men vil justere for det stengte tidsrommet ved senere faktureringer. Det vil ikke bli sendt ut nye fakturaer før SFO og barnehagene er åpnet igjen.
  • De som allerede har betalt fakturaen for mars vil selvfølgelig også få justering for det stengte tidsrommet på neste tilsendte faktura.

Betaling for andre kommunale tjenester

Kommunen sender løpende ut fakturaer for kommunale tjenester. I forbindelse med koronaviruset har vi blant annet mottatt spørsmål om når fakturaer på enkelte tjeneste­områder skal betales. Kommunen ber om at alle våre kunder betaler fakturaene på angitt forfallsdato, med unntak av SFO og barnehage for mars 2020.

Neste faktura for kommunale avgifter og eiendomsskatt sendes ut i slutten av mars med forfall i april, og vi ber om at kundene betaler også disse på angitt forfallsdato. 

Når det gjelder eiendomsskatt på fritidseiendommer gir ikke begrenset bruksmulighet for en periode grunnlag for lettelser i eiendomsskatten. Eiendomsskatten er en objektskatt.  Det er objektets verdi som bestemmer skattegrunnlaget, ikke eierens bruksmulighet.

For vann- og avløpstjenester leveres disse til selvkost, dvs. at brukerne betaler det som det koster å levere tjenesten.  Det legges til grunn at de vedtatte gebyrer gjelder, selv om utenforliggende hendelser umuliggjør bruken av fritidseiendommen. Det er ikke vann- og avløpstjenestene som er årsak til at fritidseiendommene ikke kan brukes som normalt.

Norge og mange andre land i verden befinner seg nå i en situasjon med ett hovedfokus, å bekjempe smittespredningen av koronaviruset. Nasjonale myndigheter har oppfordret til en dugnad som alle aktører må bidra til. I en slik situasjon og dugnad vil de fleste bli påført ulemper, utgifter eller reduserte inntekter. Det å ikke kunne benytte fritidseiendom i en annen kommune enn hjemkommunen er en slik ulempe som må påregnes i den situasjonen.

Nedsatt betalingsevne etter permitteringer mv.

Dersom noen, som følge av nedsatt betalingsevne etter permitteringer mv. etter utbruddet av koronavirus, har store vanskeligheter med å betale innen fristen kan det innvilges utsatt betalingsfrist, oppdeling av betaling e.l. Anmodning om dette må sendes på e-post til in@tvedestrand.kommune.no I henvendelsen må det tydelig fremgå hvilken faktura og kunde det gjelder.