Betaling av fakturaer fra kommunen

Betaling av fakturaer

Oppholdsbetaling for kommunale barnehager - mars, april og mai 2020.

Kommunale barnehager – Lyngbakken, Skriverstua, Villa Utsikten, Bøklia, Grotten

Oppholdsbetaling for kommunale barnehager for mars, april og mai 2020. 


Opphold betales ikke for perioden fra og med 13.03.2020 til 20.04.2020.

Dette løses praktisk på følgende måte:

Mars:
Faktura for mars betales i sin helhet innen 30.04.2020. Stengte dager kommer til fradrag i mai.
• De som allerede har betalt betaler selvsagt ikke på nytt.
• De som ikke har betalt betaler med faktura tilsendt i mars. Dersom du trenger kopi av fakturaen ber vi deg sende mail til in@tvedestrand.kommune.no, oppgi hvem som er fakturamottaker.

April:
Det faktureres ikke for april. Barnehagene har vært stengt i en måned pluss en uke (13/3 – 20/4).

Mai:
Faktura for mai sendes ut for hele måneden og det korrigeres for en uke som kommer til fradrag på fakturaen for mai da barnehagene har vært stengt en uke mer enn en måned.

Når vi ber om at mars betales innen utgangen av april så er det for å fordele fakturaene slik at de som ikke allerede har betalt mars nå får en faktura å betale i april og en i mai.

Dersom noen skulle ha utfordringer med å betale fakturaen for mars innen utgangen av april så ber vi dere ta kontakt pr mail til in@tvedestrand.kommune.no så kommer vi frem til en løsning evt med å utsette eller dele opp fakturaen.

• Mars betales i sin helhet innen 30.04.2020.
• Stengte dager kommer til fradrag på faktura for mai.

 

Oppholdsbetaling for SFO - mars, april og mai 2020

SFO ved barneskolene – Tvedestrand, Holt, Songe, Dypvåg, Vestre Sandøya
Oppholdsbetaling for SFO for mars, april og mai 2020. 
 

Opphold betales ikke for perioden fra og med 13.03.2020 til 27.04.2020.

Dette løses praktisk på følgende måte:

Mars:
Faktura for mars betales i sin helhet innen 30.04.2020. Stengte dager kommer til fradrag i mai.
• De som allerede har betalt betaler selvsagt ikke på nytt.
• De som ikke har betalt betaler med faktura tilsendt i mars. Dersom du trenger kopi av fakturaen ber vi deg sende mail til in@tvedestrand.kommune.no, oppgi hvem som er fakturamottaker.

April:
April faktureres ikke. SFO har vært stengt i en måned pluss to uker (13/3 – 27/4).

Mai:
Faktura for mai sendes ut for hele måneden og det korrigeres for to uker som kommer til fradrag på fakturaen for mai da SFO har vært stengt to uker mer enn en måned.

Når vi ber om at mars betales innen utgangen av april så er det for å fordele fakturaene slik at de som ikke allerede har betalt mars nå får en faktura å betale i april og en i mai.

Dersom noen skulle ha utfordringer med å betale fakturaen for mars innen utgangen av april så ber vi dere ta kontakt pr mail til in@tvedestrand.kommune.no så kommer vi frem til en løsning evt med å utsette eller dele opp fakturaen.

• Mars betales i sin helhet innen 30.04.2020.
• Stengte dager kommer til fradrag på faktura for mai.

 

Betaling for andre kommunale tjenester

Kommunen sender løpende ut fakturaer for kommunale tjenester. I forbindelse med koronaviruset har vi blant annet mottatt spørsmål om når fakturaer på enkelte tjeneste­områder skal betales. Kommunen ber om at alle våre kunder betaler fakturaene på angitt forfallsdato, med unntak av SFO og barnehage for mars 2020.

Faktura for kommunale avgifter og eiendomsskatt er sendt ut med forfall i april, og vi ber om at kundene betaler også disse på angitt forfallsdato. 

Når det gjelder eiendomsskatt på fritidseiendommer gir ikke begrenset bruksmulighet for en periode grunnlag for lettelser i eiendomsskatten. Eiendomsskatten er en objektskatt.  Det er objektets verdi som bestemmer skattegrunnlaget, ikke eierens bruksmulighet.

For vann- og avløpstjenester leveres disse til selvkost, dvs. at brukerne betaler det som det koster å levere tjenesten.  Det legges til grunn at de vedtatte gebyrer gjelder, selv om utenforliggende hendelser umuliggjør bruken av fritidseiendommen. Det er ikke vann- og avløpstjenestene som er årsak til at fritidseiendommene ikke kan brukes som normalt.

Norge og mange andre land i verden befinner seg nå i en situasjon med ett hovedfokus, å bekjempe smittespredningen av koronaviruset. Nasjonale myndigheter har oppfordret til en dugnad som alle aktører må bidra til. I en slik situasjon og dugnad vil de fleste bli påført ulemper, utgifter eller reduserte inntekter. Det å ikke kunne benytte fritidseiendom i en annen kommune enn hjemkommunen er en slik ulempe som må påregnes i den situasjonen.

Nedsatt betalingsevne etter permitteringer mv.

Dersom noen, som følge av nedsatt betalingsevne etter permitteringer mv. etter utbruddet av koronavirus, har store vanskeligheter med å betale innen fristen kan det innvilges utsatt betalingsfrist, oppdeling av betaling e.l. Anmodning om dette må sendes på e-post til in@tvedestrand.kommune.no I henvendelsen må det tydelig fremgå hvilken faktura og kunde det gjelder.