Disse anbefalingene gjelder nå

Hold deg hjemme hvis du har nyoppståtte luftsymptomer og føler deg syk. Du trenger ikke lenger teste deg, og du trenger ikke være hjemme fire dager ved covid-19. Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp. Kommunenes testtilbud vil fortsette en stund til, men i en annen form.

Regjeringen opphevet tirsdag 5. april 2022 rådet om å holde seg hjemme 4 døgn etter koronasmitte: Langsiktig koronastrategi for å normalisere hverdagen - regjeringen.no.

Oppdaterte anbefalinger

Anbefalingene om covid-19 som nå gjelder er:

  • Hold deg hjemme hvis du føler deg syk, og unngå kontakt med personer som har risiko for å bli alvorlig syke dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer.
  • Du trenger ikke holde deg hjemme i 4 døgn.
  • Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp.
  • Du trenger ikke teste deg med selvtest. Hvis du likevel har fått en positiv test, gjelder de samme rådene om å holde deg hjemme hvis du føler deg syk.
  • Du trenger heller ikke registrere positive selvtester hos kommunen.
  • Det gjelder egne anbefalinger for de som har økt risiko for å bli alvorlig syke med covid-19 på Risikogrupper og deres pårørende - FHI (fhi.no).

Se mer om hva du gjør ved Nyoppståtte luftveissymptomer - FHI (fhi.no).

Vaksiner

Tilbudet om gratis koronavaksine i kommunal regi opprettholdes, se egen informasjonsboks for mer informasjon knyttet til dette.

Selvtester vil fortsatt være tilgjengelige

I en overgangsperiode vil det være tilgjengelige selvtester i kommunen for de i befolkningen som likevel ønsker å teste seg. Rådene ved positiv og negativ test er de samme; hold deg hjemme om du føler deg syk. Man kan som før hente selvtester ved kommunehuset i Tvedestrand i åpningstiden til resepsjonen og biblioteket.

Drift av testtilbudet endres, men noe opprettholdes

Teststasjonen på Grenstøl avvikles fra og med 1 mai 2022. Kommunen vil likevel ha et testtilbud en stund til, da hovedsakelig med hensyn på koronasertifikatet og testing for dokumentasjon av gjennomgått sykdom eller negativ test i forbindelse med dette. Slik testing skjer enten ved kommunens testtilbud onsdager på Familiehuset etter avtale eller man kan kontakte fastlegekontoret der du har din fastlege og avtale der.

Begrunnelse for oppheving av tiltakene

Omikronvarianten gir mindre alvorlig sykdom enn tidligere varianter av viruset, og svært mange er nå vaksinert eller har hatt korona. Det gjør at de fleste nå er godt beskyttet mot alvorlig sykdom. Vinterbølgen av covid-19 ser ut til å være på retur i Norge. Det er ikke lenger nødvendig å begrense smitten på samme måte som tidligere. Det er nå tilstrekkelig at folk holder seg hjemme når de føler seg syke.

Koronasertifikat

Koronasertifikat er aktuelt ved reiser utenlands, og da særlig til land som er koblet til EUs tekniske løsning for sertifikatet. Koronasertifikatet er digitalt, men du kan også velge å skrive ut sertifikatet selv for å sikre at du har en papirkopi med ved reise. Nyttige lenker:

Koronasertifikatet ditt kan du finne her: Koronasertifikat - helsenorge.no

Mer nyttig informasjon finner du her: Om koronasertifikatet - helsenorge.no og Reiser til utlandet og innreise til Norge - FHI

Kommunen kan skrive ut koronasertifikatet til innbyggere som ikke er digitale. Vedkommende må da kontakte på telefonnummer angitt øverst på siden i god tid før reisen.

Restsymptomer og senfølger

Restsymptomer er symptomer som er igjen etter den aktive sykdomsperioden er over. Det kan være tap av/endret smak- og luktesans, hoste, tungpust og nedsatt almenntilstand. Disse symptomene går som oftest over av seg selv etter litt tid.

Noen kan oppleve å ha senfølger og ettervirkninger i lenger tid: Her kan du finne råd, opptreningsmateriell og lese mer om senfølger av covid-19.

Oppsummering

Kort oppsummert er det nå vanlig smittevernregler som gjelder. Det vil si at hver og en sørger for å god hånd- og hostehygiene, holde seg hjemme ved sykdom og ta vaksiner som anbefales.

For mer utfyllende informasjon anbefaler vi følgende nettsider: