Tiltak i helse og omsorg

Tiltak i helse og omsorg

Dagtilbud i Tvedestrand

Alle dagtilbud i Tvedestrand er stengt

Aktiviteten på alle dagsentre (Aktivitetsavdelingen, Marthaloftet, Dalene gård og Huskestua) er avlyst til og med 13. april. Tiltakene kan bli forlenget.

Fysioterapi

Fysioterapeutene på Strannasenteret, samt avdelingsleder  gjør vurderinger  fortløpende i forhold til innbyggere som å  må ha et tilbud om nødvendig helsehjelp i form av fysioterapi ut fra disse føringene. 

Privatpraktiserende fysioterapeuter har stengt  praksis.

Behov for tekniske hjelpemidler
  • Vi ønsker at du alltid henvender deg på telefon dersom du er i akutt behov for utlån av korttidshjelpemidler. Hvordan henting av hjelpemidler skal foregå avtales på telefon.
  • Det vil ikke foregå utlån av hjelpemidler som ikke er planlagt på forhånd.
  • Kontakt oss på 37199632 eller 469 54 525 så hjelper vi deg.
Sykehjemmet stengt for ordinære besøk

Det åpnes for individuelle vurderinger. Enhetsleder Liv Siljan, tlf. 40007612 tar disse beslutningene.

Kafeen er stengt for alle som ikke bor på Strannasenteret.

Omsorgsboligene: Her blir det innført restriksjoner for pårørende/besøkende.

Helsedirektoratet har 14.03.20 vedtatt adgangskontroll og alminnelig besøksstans i alle landets offentlige og private helse- og omsorgsinstitusjoner, samt i fellesarealer i omsorgsboliger mv. Tiltakene må omfatte alle besøkende, inkludert pårørende til beboere og pasienter, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.

NB. Dette gjelder selv om du føler deg helt frisk.

Adgangskontroll gjelder for alle besøkende. Dette er pårørende og omgangskrets til beboere, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.

Informasjon om tilbud ved helsetjenester til barn, unge og familier

Helsestasjonen kan nås på telefon 371 9933390 09 50 62  fra kl. 08.30 – 14.00 mandag til fredag.

Dersom du, barnet ditt eller noen i samme husholdning har symptomer på luftveisinfeksjon, herunder hoste/nysing, snørr, feber eller oppfyller kriterier for karantene, skal dere IKKE komme til avtalt time.
Ta kontakt på telefon: 371 99333/90 09 50 62 for avklaring.

Jordmortjenesten:
Tilbudet vil gjennomføres som før, svangerskap- og barselomsorg er en prioritert gruppe. Jordmor kan i tillegg veilede på telefon. Ta kontakt med jordmor Gry Prebensen, telefon: 90 92 38 05.

Helsestasjon 0-5 år/skolehelsetjenesten
Tilbudet er betydelig redusert, men de nyfødte, vaksinasjoner og de med ekstra behov er prioritert.  Avtalte timer gjelder hvis det ikke gis beskjed om noe annet. Ved behov for avklaringer eller ved spørsmål kan helsestasjonen kontaktes på telefon.

Helsestasjon for ungdom:
Stengt i vanlig åpningstid, ta kontakt på telefon for å avtale tid ved behov.

Skolehelsetjenesten: Dersom det ønskes kontakt med helsesykepleier i skolehelsetjenesten ta kontakt på telefon: 90 09 50 62.

Legekontorene i Tvedestrand

Legekontorene i Tvedestrand

For våre listepasienter har vi noe økt ventetid som følge av COVID-19 og ber om forståelse for dette.

Har du spørsmål om Korona virus ber vi deg ringe Folkehelseinstituttet på telefon 81555015 eller besøke https://www.fhi.no/.

Koronasjekk

Lurer du på hva du skal gjøre - ta koronasjekken her: https://koronasjekk.no/check

Kreftkoordinator

For å bidra til minst mulig spredning av Covid-19 viruset, vil kreftkoordinator fram til 26.03 ikke bli å treffe på sitt kontor på Strannasenteret. Hun vil  være tilgjengelig på telefon og E- post, så  ikke nøl med å ta kontakt på telefon 900 43 286.

Korona og demens

Det er mye som har endret seg den siste tiden, og mange opplever at tjenestene og daglige rutiner er forandret. Det kan for mange kjennes ekstra utfordrende, i en ellers krevende hverdag. I en slik situasjon er det naturlig å ha spørsmål, kjenne på usikkerheten og frustrasjon.

Tvedestrand kommune har ansatt en Ergoterapeut i 70 % stilling som vil jobbe tett opp mot personer med demens og deres pårørende. Ergoterapeuten og kommunens helseteam demens skal sikre at personer med demens og deres pårørende får god utredning, oppfølging og et godt tilpasset tjenestetilbud.

Vi er her for å kunne svare på spørsmål og tanker du måtte ha, både små og store. Telefonnummer til Helseteam Demens og ergoterapeut Tina Heggekroken er 94830977. Telefonen er åpen tirsdag, torsdag og fredag 9-15