Tiltak i helse og omsorg

Av smittevernhensyn gjelder disse endringene inntil videre:

  • Antall personer i treningsgrupper på Strannasenteret er 10 personer.  Prioritering av hvem som får et tilbud gjøres av fysioterapeut. Vennligst ring 97 51 32 76 for spørsmål.
  • Kommunale dagtilbud for ulike brukergrupper gjennomføres med inntil 10 deltakere.
Dagtilbud i Tvedestrand

Aktivitet og arbeid har nå en tilnærmet normal drift. Vi gjennomfører aktuelle smitteverntiltak på alle dagtilbudene og følger råd fra nasjonale myndigheter om avstandsregler og gode hygienetiltak.

Marthaloftet har vanlige åpningstider og grupper i nye lokaliteter på gamle videregående skole på Lyngmyr.

Dalene gård har vanlige åpningstider og vanlige grupper.

Dagtilbud for personer med demens har vanlige åpningstider og grupper i nye lokaliteter på gamle videregående skole på Lyngmyr.

Aktivitetsavdelingen har nå tilnærmet normal drift med to grupper på grunn av smitteverntiltak. En gruppe inne og en turgruppe.

Fysioterapi

Fysioterapitjenesten har nå tilnærmet normal drift og følger nasjonale anbefalinger i forhold til smittevern. Det er valgt å fortsatt holde treningssalen stengt for treningstilbudet for ansatte. Dette i påvente av vurdering fra myndighetene om trinn 4 i plan for gjenåpningen av samfunnet.

 

Behov for tekniske hjelpemidler
  • Vi ønsker at du alltid henvender deg på telefon dersom du er i akutt behov for utlån av korttidshjelpemidler. Hvordan henting av hjelpemidler skal foregå avtales på telefon.
  • Det vil ikke foregå utlån av hjelpemidler som ikke er planlagt på forhånd.
  • Kontakt oss på 37199632 eller 469 54 525 så hjelper vi deg.
Besøk på sykehjem og omsorgsboliger

Informasjon om besøk på sykehjem og omsorgsboliger i forbindelse under covid-19 epidemien
 

Sykehjemmet

Det føres besøksprotokoll over besøkende i tilfelle det oppstår behov for smittesporing. Når besøk gjennomføres, skal det skje i tråd med nasjonale smittevernanbefalinger.

Nasjonale retningslinjer for besøk i helseinstitusjoner følges. Besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner - FHI. Besøkende må holde seg hjemme ved det minste tegn til luftveissymptomer.

Vi tar imot besøk inn på sykehjemsavdelingen. Besøk skal fortrinnsvis skje på rommet. Avdelingens veranda, samt sansehagen kan også benyttes. Vi foretrekker at man ringer i forkant og avtaler besøk. 

Omsorgsboliger

Når besøk gjennomføres, skal det skje i tråd med nasjonale smittevernanbefalinger. Det forventes at beboere og besøkende er friske, utøver god håndhygiene og holder avstand.

Besøkende må holde seg hjemme ved minste tegn til luftveissymptomer. Helse- og omsorgstjenester i prvat bolig og private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger mv - FHI.

Telefonnummer til avdelingene finner du her:

Sykehjemmet:
Avdeling 1,     37199664/68
Avdeling 2,     37199670/74
Avdeling 3      37199647/48
Hjemmetjenesten, omsorgsboliger,   95197052 / 37199132
Hjemmetjenesten, distrikt Holt,          95197053 / 37199643
                              distrikt Dypvåg       95197052 37199642

 

Fysioterapi, fotterapi, frisør

Ta kontakt på telefon for å gjøre avtale direkte.

 

Informasjon om tilbud ved helsetjenester til barn, unge og familier

Helsestasjonen kan nås på telefon 371 99333 / 90 09 50 62  fra kl. 08.30 – 14.00 mandag, tirsdag og torsdag.

Dersom du, barnet ditt eller noen i samme husholdning har symptomer på luftveisinfeksjon, herunder hoste/nysing, snørr, feber eller oppfyller kriterier for karantene, skal dere IKKE komme til avtalt time.
Ta kontakt på telefon: 371 99333 / 90 09 50 62 for avklaring.

Har du vært på utenlandsreise?
Helsestasjonen ber vi om at du ikke møter til time før du har vært hjemme i Norge i 10 dager.
Har du en timebestilling som er innenfor de 10 dagene er det fint hvis du avbestiller timen og bestiller ny time.
Dette gjelder både såkalte røde og grønne land.
Hvis behov for konsultasjon eller ved spørsmål kan ansatte på helsestasjonen kontaktes på telefon.

Jordmortjenesten:
Tilbudet gjennomføres nå som normalt med gjeldene smitteverntiltak. Jordmor kan i tillegg veilede på telefon. Ta kontakt med jordmor Gry Prebensen, telefon: 90 92 38 05.

Helsestasjon 0-5 år/skolehelsetjenesten
Tilbudet gjennomføres nå som normalt med gjeldene smitteverntiltak. Ved behov for avklaringer eller ved spørsmål kan helsesykepleiere kontaktes på telefon. Telefonnummer er på Tvedestrand kommunes nettside.

Helsestasjon for ungdom:
Tilbudet gjennomføres nå som normalt med gjeldene smitteverntiltak.

Legekontorene i Tvedestrand

Legekontorene i Tvedestrand

For våre listepasienter har vi noe økt ventetid som følge av COVID-19 og ber om forståelse for dette.

Det bes om at alle pasienter ringer for å avtale tid uansett henvendelse.​

Har du vært på utenlandsreise?
Av hensyn til pasienter og også ansatte, som er kritisk personell, ber vi om at du ikke møter til time før du har vært hjemme i Norge i 10 dager.

Har du en timebestilling som er innenfor de 10 dagene er det fint hvis du avbestiller timen og bestiller ny time.
Dette gjelder både såkalte røde og grønne land.

Ved behov for time grunnet akutt sykdom skal du få hjelp, men vennligst si ifra ved timebestilling om du har vært utenfor Norge og hvor du har vært.

Har du luftveissymptomer kan du ringe Tjenna Legekontor og Tvedestrand legesenter for å avtale tid for testing.

Covid19-test

I Tvedestrand kommune gir Tjenna Legekontor og Tvedestrand Legesenter tilbud om Covid19-test. I tillegg er det opprettet en egen teststasjon på Grenstøl. Tilbudet gis i samsvar med føringer fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Ved spørsmål om testing kan begge legekontorene kontaktes på telefon.

Kontaktinformasjon til legene finner du her.

Har du spørsmål om Korona virus ber vi deg ringe Folkehelseinstituttet på telefon 81555015 eller besøke https://www.fhi.no/.

Koronasjekk

Lurer du på hva du skal gjøre - ta koronasjekken her: https://koronasjekk.no/check

Korona og demens

Det er mye som har endret seg den siste tiden, og mange opplever at tjenestene og daglige rutiner er forandret. Det kan for mange kjennes ekstra utfordrende, i en ellers krevende hverdag. I en slik situasjon er det naturlig å ha spørsmål, kjenne på usikkerheten og frustrasjon.

Tvedestrand kommune har ansatt en Ergoterapeut i 70 % stilling som vil jobbe tett opp mot personer med demens og deres pårørende. Ergoterapeuten og kommunens helseteam demens skal sikre at personer med demens og deres pårørende får god utredning, oppfølging og et godt tilpasset tjenestetilbud.

Vi er her for å kunne svare på spørsmål og tanker du måtte ha, både små og store. Telefonnummer til Helseteam Demens og ergoterapeut Tina Heggekroken er 94830977. Telefonen er åpen tirsdag, torsdag og fredag 9-15