Tiltak i helse og omsorg

Av smittevernhensyn gjelder disse endringene inntil videre:

  • 01.03.21 er det åpnet opp for treningsgrupper for inntil 4 personer på Strannasenteret. Prioritering av hvem som får et tilbud gjøres av fysioterapeut. Vennligst ring 97 51 32 76 for spørsmål.
  • Kommunale dagtilbud for ulike brukergrupper gjennomføres med inntil 10 deltakere
  • Dagens besøksordning opprettholdes på sykehjemmet og ved omsorgsboliger, men endringer kan komme på kort varsel
Dagtilbud i Tvedestrand

Aktivitet og arbeid har nå en tilnærmet normal drift. Vi gjennomfører aktuelle smitteverntiltak på alle dagtilbudene og følger råd fra nasjonale myndigheter om avstandsregler og gode hygienetiltak.

Marthaloftet har vanlige åpningstider og grupper i lokalene til ungdomsklubben.

Dalene gård har vanlige åpningstider og tilnærmet vanlige grupper.

Aktivitetsavdelingen er nå gjenåpnet på Strannasenteret med noe reduserte grupper på grunn av  nødvendige smitteverntiltak. Alle brukere som benytter tilbudet vil få fortløpende informasjon.

 

Fysioterapi

Det er åpent for en-til-en fysioterapibehandling og oppfølging av beboere i omsorgsleiligheter.

Gruppeaktivitet som til nå har vært ute, fortsetter utendørs. 

Treningssalen er stengt for treningstilbudet til ansatte.

Veileder - Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med en-til-en-kontakt

Behov for tekniske hjelpemidler
  • Vi ønsker at du alltid henvender deg på telefon dersom du er i akutt behov for utlån av korttidshjelpemidler. Hvordan henting av hjelpemidler skal foregå avtales på telefon.
  • Det vil ikke foregå utlån av hjelpemidler som ikke er planlagt på forhånd.
  • Kontakt oss på 37199632 eller 469 54 525 så hjelper vi deg.
Besøk på sykehjem og omsorgsboliger

Informasjon om besøk på sykehjem og omsorgsboliger i forbindelse under covid-19 epidemien

Omsorg og rehabilitering ønsker så langt som mulig å legge til rette for besøk på sykehjemmet og omsorgsboliger under covid-19-epidemien. Enheten følger Helsedirektoratets anbefalinger i denne forbindelse.

Av hensyn til våre pasienter må alle pårørende/besøkende som har vært i utlandet vente 10 dager før de kan besøke noen på Sykehjemmet (gjelder også grønne  land). Vi anbefaler at besøkende til våre omsorgsboliger følger de samme reglene for karantene. For øvrig  følges de nasjonale retningslinjer for besøk i helseinstitusjoner.

Sykehjemmet

Det føres besøksprotokoll over besøkende i tilfelle det oppstår behov for smittesporing. Når besøk gjennomføres, skal det skje i tråd med nasjonale smittevernanbefalinger.
Sykehjemmet åpner opp for besøk av pårørende etter nærmere avtale med avdelingen. Besøket skal, om mulig, foretas ute eller på besøksrom. Dersom pasienten ikke er mobil kan det gis mulighet for besøk på rommet. Besøk vurderes og avtales i forkant.

Kontakt avdelingen for å avtale tidspunkt for besøk.

Omsorgsboliger

Beboere anbefales å ta imot besøk ute, dersom mulig. Beboerne henstilles om å ikke ta imot flere enn 2 besøkende av gangen og opprette 2 meters avstand.

Når besøk gjennomføres, skal det skje i tråd med nasjonale smittevernanbefalinger. Det forventes at beboere og besøkende er friske, utøver god håndhygiene og holder avstand.

Telefonnummer til avdelingene finner du her:

Sykehjemmet:
Avdeling 1,     37199664/68
Avdeling 2,     37199670/74
Avdeling 3      37199647/48
Hjemmetjenesten, omsorgsboliger,   95197052 / 37199132
Hjemmetjenesten, distrikt Holt,          95197053 / 37199643
                              distrikt Dypvåg       95197052 37199642

 

Fysioterapi, fotterapi, frisør

Ta kontakt på telefon for å gjøre avtale direkte.

 

Informasjon om tilbud ved helsetjenester til barn, unge og familier

Helsestasjonen kan nås på telefon 371 99333 / 90 09 50 62  fra kl. 08.30 – 14.00 mandag, tirsdag og torsdag.

Dersom du, barnet ditt eller noen i samme husholdning har symptomer på luftveisinfeksjon, herunder hoste/nysing, snørr, feber eller oppfyller kriterier for karantene, skal dere IKKE komme til avtalt time.
Ta kontakt på telefon: 371 99333 / 90 09 50 62 for avklaring.

Har du vært på utenlandsreise?
Helsestasjonen ber vi om at du ikke møter til time før du har vært hjemme i Norge i 10 dager.
Har du en timebestilling som er innenfor de 10 dagene er det fint hvis du avbestiller timen og bestiller ny time.
Dette gjelder både såkalte røde og grønne land.
Hvis behov for konsultasjon eller ved spørsmål kan ansatte på helsestasjonen kontaktes på telefon.

Jordmortjenesten:
Tilbudet gjennomføres nå som normalt med gjeldene smitteverntiltak. Jordmor kan i tillegg veilede på telefon. Ta kontakt med jordmor Gry Prebensen, telefon: 90 92 38 05.

Helsestasjon 0-5 år/skolehelsetjenesten
Tilbudet gjennomføres nå som normalt med gjeldene smitteverntiltak. Ved behov for avklaringer eller ved spørsmål kan helsesykepleiere kontaktes på telefon. Telefonnummer er på Tvedestrand kommunes nettside.

Helsestasjon for ungdom:
Tilbudet gjennomføres nå som normalt med gjeldene smitteverntiltak.

Legekontorene i Tvedestrand

Legekontorene i Tvedestrand

For våre listepasienter har vi noe økt ventetid som følge av COVID-19 og ber om forståelse for dette.

Det bes om at alle pasienter ringer for å avtale tid uansett henvendelse.​

Har du vært på utenlandsreise?
Av hensyn til pasienter og også ansatte, som er kritisk personell, ber vi om at du ikke møter til time før du har vært hjemme i Norge i 10 dager.

Har du en timebestilling som er innenfor de 10 dagene er det fint hvis du avbestiller timen og bestiller ny time.
Dette gjelder både såkalte røde og grønne land.

Ved behov for time grunnet akutt sykdom skal du få hjelp, men vennligst si ifra ved timebestilling om du har vært utenfor Norge og hvor du har vært.

Har du luftveissymptomer kan du ringe Tjenna Legekontor og Tvedestrand legesenter for å avtale tid for testing.

Covid19-test

I Tvedestrand kommune gir Tjenna Legekontor og Tvedestrand Legesenter tilbud om Covid19-test. I tillegg er det opprettet en egen teststasjon på Grenstøl. Tilbudet gis i samsvar med føringer fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Ved spørsmål om testing kan begge legekontorene kontaktes på telefon.

Kontaktinformasjon til legene finner du her.

Har du spørsmål om Korona virus ber vi deg ringe Folkehelseinstituttet på telefon 81555015 eller besøke https://www.fhi.no/.

Koronasjekk

Lurer du på hva du skal gjøre - ta koronasjekken her: https://koronasjekk.no/check

Korona og demens

Det er mye som har endret seg den siste tiden, og mange opplever at tjenestene og daglige rutiner er forandret. Det kan for mange kjennes ekstra utfordrende, i en ellers krevende hverdag. I en slik situasjon er det naturlig å ha spørsmål, kjenne på usikkerheten og frustrasjon.

Tvedestrand kommune har ansatt en Ergoterapeut i 70 % stilling som vil jobbe tett opp mot personer med demens og deres pårørende. Ergoterapeuten og kommunens helseteam demens skal sikre at personer med demens og deres pårørende får god utredning, oppfølging og et godt tilpasset tjenestetilbud.

Vi er her for å kunne svare på spørsmål og tanker du måtte ha, både små og store. Telefonnummer til Helseteam Demens og ergoterapeut Tina Heggekroken er 94830977. Telefonen er åpen tirsdag, torsdag og fredag 9-15