Hva gjelder nå?

Anbefalingene som gjelder nå for covid-19 er:

  • Hold deg hjemme hvis du føler deg syk, og unngå kontakt med personer som har risiko for å bli alvorlig syke dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer.
  • Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp.
  • Du trenger ikke teste deg med selvtest. Hvis du likevel har fått en positiv test, gjelder de samme rådene om å holde deg hjemme hvis du føler deg syk.
  • Du trenger ikke registrere positive selvtester hos kommunen.
  • Det gjelder egne anbefalinger for de som har økt risiko for å bli alvorlig syke med covid-19 på Risikogrupper og deres pårørende - FHI (fhi.no).

Se mer om hva du gjør ved Nyoppståtte luftveissymptomer - FHI (fhi.no).

Kort oppsummert er det nå vanlig smittevernregler som gjelder. Det vil si at hver og en sørger for å god hånd- og hostehygiene, holde seg hjemme ved sykdom og ta vaksiner som anbefales.

Testing

Du trenger ikke lenger teste deg for korona, selv om du har symptomer. Kommunens teststasjon er derfor avviklet. Er du syk med luftveissymptomer, bør du holde deg hjemme til du føler deg frisk. Er du så syk at du trenger legetilsyn, kan legen ta en koronatest på deg om vedkommende vurderer at det er hensiktsmessig for behandlingen og oppfølgningen som skal gis. 

Om du likevel ønsker å ta en selvtest ved luftveissymptomer for å avklare om det er korona, kan man hente selvtester ved kommunehuset i Tvedestrand i åpningstiden til resepsjonen og biblioteket. Rådene ved positiv og negativ test er de samme; hold deg hjemme om du føler deg syk.

Koronasertifikat

Koronasertifikat kan være aktuelt ved reiser utenlands, og da særlig til land som er koblet til EUs tekniske løsning for sertifikatet. Koronasertifikatet er digitalt, men du kan skrive ut sertifikatet selv for å sikre at du har en papirkopi med ved reise.

Koronasertifikatet ditt kan du finne her: Koronasertifikat - helsenorge.no

Flere land har nå gått bort fra kravet om koronasertifikat ved innreise, få mer oversikt og informasjon her: Reiser til utlandet og innreise til Norge - FHI og Om koronasertifikatet - helsenorge.no

Kommunen kan skrive ut koronasertifikatet til innbyggere som ikke er digitale. Ta kontakt med den kommunale koronatelefonen i god tid før reisen.

Vaksiner

Tilbudet om gratis koronavaksine i kommunal regi opprettholdes, se egen informasjon på hjemmesiden knyttet til dette.

Restsymptomer og senfølger

Restsymptomer er symptomer som er igjen etter den aktive sykdomsperioden er over. Det kan være tap av/endret smak- og luktesans, hoste, tungpust og nedsatt almenntilstand. Disse symptomene går som oftest over av seg selv etter litt tid.

Noen kan oppleve å ha senfølger og ettervirkninger i lenger tid: Her kan du finne råd, opptreningsmateriell og lese mer om senfølger av covid-19.

For mer utfyllende informasjon anbefaler vi følgende nettsider: