Oppdatering fra kriseledelsen 22.02.21

22. februar: Ansatte og elever i karantene ved Tvedestrand vgs

Status for smittede og karantene ved skolen er som følger: 
Smittede elever: 3
Smittede ansatte: 2
Elever i karantene: 104
Ansatte i karantene: 20 + 1 student

Du finner oppdatert informasjon på Tvedestrand Videregående skoles hjemmeside.

Kommuneoverlegen i Tvedestrand ber om at husstandsmedlemmer til en som er i karantene også går i karantene. Dette gjelder de som er nærkontakter til en som er smittet og på bakgrunn av dette er satt i karantene. Husstandsmedlemmer skal være i «ventekarantene» til det foreligger negativt svar på den første testen til den som er nærkontakt til en smittet.

Alle som er i karantene skal teste seg snarlig, og retestes etter 7 døgn, dersom den første testen er negativ. 

Fra 23. februar gjelder nye nasjonale smitteverntiltak, med lettelser for barn, unge og studenter. De nye retningslinjene finner du her.

Klikk for stort bilde 

Koronavirus - informasjon

Oppdatering fra kriseledelsen 18.02.21

18.02.21: Ansatte og elever i karantene ved Tvedestrand videregående skole

En ansatt ved skolen har testet positiv for Covid-19. Skolen har sendt beskjed til 55 elever og 2 ansatte onsdag kveld om å gå umiddelbart i karantene. Etter et møte med kommunens smittevernansvarlig torsdag er det bestemt at ytterligere 10 ansatte skal ut i karantene. Disse har fått beskjed om dette.

Du finner mer informasjon på Tvedestrand Videregående skoles hjemmeside.

Vaksinering

Antall som har fått vaksine hittil (per 18. februar):
Dose 1:   375 personer (herav 82 helsepersonell)
Dose 2:   125 personer (herav 21 helsepersonell)

Antall vaksinedoser som blir tildelt kommunen:

Uke 8:     208 doser
Uke 9:       78 doser (kan bli endret)

Testing

Det er jevn pågang på teststasjonen. Mellom ti og 30 personer tester seg daglig.

Oppdatering fra kriseledelsen 18.01.21

Det er nå en forsiktig utflating i smittetrenden på landsbasis, men smittesituasjonen er fortsatt usikker. Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge. De nye reglene finner du her.

Vaksineringen er i gang, og følger FHIs prioriteringer.

I Tvedestrand kommune gjøres følgende endringer så snart det er praktisk mulig

 • Ungdomsskolen gjeninnfører gult nivå . Dette betyr smittevernmessige lettelser  i forhold til dagens drift.
 • Barnehagene og 1-7 trinn fortsetter på gult nivå.
 • Svømmebassenget på Lyngmyr åpnes opp for drift i skoletiden for barnehager og skoler. Det vil fortsatt være stengt på kveldstid.
 • Idrettshallene på Mjåvann og Lyngmyr åpnes opp for normal trening og aktivitet for barn og unge under 20 år. Kamper, cuper, stevner mv må fortsatt utsettes.
 • Kulturskolen gjenopptar sin ordinære undervisning
 • Fritidsklubben åpner for barn og unge under 20 år så snart det er praktisk mulig.
 • Det er fortsatt ikke mulig å leie kommunale lokaler til møte- og kulturaktivitet i perioden
 • Biblioteket åpner for ordinær drift.
 • Kommunehuset/ekspedisjonen åpner for besøkende igjen fra tirsdag 19.01.21.  Ved behov for fysisk møte med kommunens representanter/saksbehandlere gjennomføres dette i møterom med et minimum antall deltakere og ved bruk av munnbind. 
 • Trening i grupper ved Strannasenteret vil fortsatt utgå i en periode.
 • Kommunale dagtilbud for ulike brukergrupper gjennomføres som nå med inntil 10 deltakere
 • Dagens besøksordning opprettholdes på sykehjemmet og ved omsorgsboliger, men endringer kan komme på kort varsel

Alkoholservering i forbindelse med matservering tillates i Tvedestrand fra fredag 22.01.

Stortinget ba tirsdag 19. januar regjeringen sikre at kommuner med lavt smittetrykk skal kunne tillate alkoholservering i forbindelse med matservering. Derfor har Helse- og omsorgsdepartementet innført samme tiltak som var gjeldende nasjonalt før skjenkestoppen ble innført 4. januar.

Det vil si at det fortsatt blir skjenkestopp ved midnatt, og gjester kan ikke slippes inn etter kl. 22.00. Alkoholservering kan kun skje i sammenheng med matservering. Dette trer i kraft ved midnatt natt til fredag 22. januar, dvs. at det i praksis gjelder fra det tidspunkt serveringsstedene åpner på dagtid på fredag.

Kommuner med høyere smittetrykk kan vedta strengere regler enn de nasjonale. I Tvedestrand er det ikke grunn til dette nå, dvs. at det fra fredag fk. kan serveres alkohol knyttet til matservering ved kommunens serveringssteder. Men, smittesituasjonen kan endres raskt, og det kan derfor være behov for å innføre lokale regler på et senere tidspunkt hvis det lokale smittetrykket blir stort.

Vi anbefaler nedlasting av Folkehelseinstituttets app Smittestopp.

Det er viktig at vi alle fortsetter å bidra til å holde smitten nede og følger de nasjonale myndighetenes anbefalinger og regler. 

Neste planlagte møte i kriseledelsen avholdes mandag 25.01. kl. 14.30.

Oppdatering fra kriseledelsen 08.01.21

Det er per 08.01.21 ti smittede i Tvedestrand kommune. De smittede er i isolasjon.

I løpet av julen har ca 40 personer testet seg ved teststasjonen på Grenstøl og på legekontorene.

Vi ser en økende smittetrend på landsbasis. For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes flere nye nasjonale smittetiltak for de nærmeste to ukene.

Vaksinering starter 06.01.21.

I Tvedestrand kommune gjennomføres disse tiltakene frem til 18.01:

 • Ungdomsskolen iverksetter rødt nivå fra tirsdag 05.01. Dette betyr strengere oppfølging av smitteverntiltak og forsterket renhold. Skoleskyss går som normalt.
 • Barnehagene og 1-7 trinn fortsetter på gult nivå.
 • Svømmebassenget på Lyngmyr holdes stengt
 • Idrettshallen på Mjåvann holdes stengt på kveldstid
 • Kulturskolen utsetter oppstart av sin aktivitet, med unntak av det som kan foregå digitalt
 • Det innføres full skjenkestopp på serveringssteder og arrangementer i perioden
 • Fritidsklubben holder stengt
 • Det blir ikke mulig å leie kommunale lokaler til møte- og kulturaktivitet i perioden
 • Biblioteket holder stengt, men i nedstengingsperioden innføres «take away-bibliotek». Bestill bøker via bibliotekets nettside, e-post biblioteket@tvedestrand.kommune.no eller tlf 37199690. 
 • Kommunehuset vil være stengt for besøkende. Det kan gjøres avtale direkte med den enkelte saksbehandler. Ved absolutt behov for fysisk møte med kommunens representanter/saksbehandlere gjennomføres dette i møterom med et minimum antall deltakere og ved bruk av munnbind. 
 • Trening i grupper ved Strannasenteret utgår
 • Kommunale dagtilbud for ulike brukergrupper gjennomføres med inntil 10 deltakere
 • Dagens besøksordning opprettholdes på sykehjemmet og ved omsorgsboliger, men endringer kan komme på kort varsel

Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar.

Når det gjelder kjøpesentre og butikker, anbefaler regjeringen at det innføres antallsbegrensning og adgangskontroll. Det vil i løpet av de nærmeste dagene bli avgjort om dette skal nedfelles i forskrift.

Vi anbefaler nedlasting av Folkehelseinstituttets app Smittestopp.

Det er viktig at vi alle fortsetter å bidra til å holde smitten nede og følger de nasjonale myndighetenes anbefalinger og regler. 

Neste planlagte møte i kriseledelsen avholdes mandag 11.01. kl. 14.30.

Oppdatering fra kriseledelsen 03.12.20

Det har i løpet av det siste døgnet oppstått en ny uavklart smittesituasjon mtp. omfang i Tvedestrand. 

Kommunen har det siste døgnet arbeidet med smittesporing og kartlegging av mulige nærkontakter.

Kommunen har god oversikt over smittesporingen.

Status pr. i dag: 1 smittet har testet positivt etter at vedkommende hadde reist fra kommunen.

Ca 30 mennesker er i karantene i påvente av prøvesvar.

Kommunen forventer avklaring av omfang i løpet av torsdag/fredag. Ytterligere informasjon blir gitt når prøvesvarene foreligger. Størst antall mennesker i karantene befinner seg på Sandøya. Kommunen har fått god hjelp av lokalbefolkningen til smittesporingsarbeidet.

 

Oppdatering fra kriseledelsen 02.12.20

Det er per 02.12.20 en person som er registrert smittet i Tvedestrand.

Totalt har 10 personer bosatt i Tvedestrand fått påvist smitte siden utbruddet av koronapandemien i mars.

I tillegg til de nasjonale reglene som gjelder for alle, oppfordrer Tvedestrand kommune fortsatt til bruk av munnbind i butikker, og spesielt i dagligvarebutikker og på kjøpesenter, dersom man ikke kan holde minst 1 meters avstand.

Det er innført nasjonal skjenkestopp klokken 24.00, og nye gjester kan ikke slippes inn etter kl. 22.00. Denne endringen ble iverksatt ved midnatt, natt til lørdag 7. november.

Juleferien nærmer seg, og mange studenter kommer hjem til jul. Kommunelegen oppfordrer alle som kommer hjem til jul om å være særlig observante og forsiktige de første ti dagene etter ankomst, og følge disse fem reglene:

 • Redusere antall kontakter.
 • Hold 2 meters avstand til personer i risikogruppen.
 • Vær særlig nøye med hånd- og hostehygiene.
 • Vær særlig oppmerksom på symptomer.
 • Ha lav terskel for å teste deg hvis du får symptomer eller tror du kan har vært utsatt for smitte.

Neste møte i kriseledelsen avholdes fredag 4. desember kl. 09.00.

 

Informasjon til reisende som ankommer Norge
Oppdatering fra kriseledelsen 06.11.20

Det er per 06.11.20 ingen nye smittede i Tvedestrand. Det er heller ingen i isolasjon eller karantene. Regionalt og nasjonalt er smittetrykket økende.

I oktober er 322 personer testet for covid-19 – dette er en nedgang fra september.

Pressemeldingen fra statsministerens kontor ble gjennomgått. Denne inneholder både nasjonale regler og anbefalinger om tiltak som kan iverksettes i kommuner med høyt smittetrykk. Hovedbudskapet er at vi skal holde oss hjemme og ha minst mulig kontakt.

I tillegg til de nasjonale reglene som gjelder for alle, oppfordrer Tvedestrand kommune fortsatt til bruk av munnbind i butikker, og spesielt i dagligvarebutikker og på kjøpesenter. Det er viktig å holde stor avstand innendørs – anbefalingen er nå 2 meter.

Skoler skal følge gult nivå i trafikklysmodellen. Det skal være en høy terskel for å stenge skoler, og dersom det må innføres tiltak på rødt nivå, skal skolene fortsatt være åpne.

Det er innført nasjonal skjenkestopp klokken 24.00, og nye gjester kan ikke slippes inn etter kl. 22.00. Denne endringen iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november.

Politiske møter avholdes som normalt i november, det vurderes å benytte større lokaler i desember.

Neste ordinære møte i kriseledelsen er fredag 13.11.20 kl. 09.00

Hvor finner jeg informasjon?

Har du spørsmål eller trenger informasjon?


Helsenorge.no

Siste oppdaterte informasjon finner du på nettsidene helsenorge.no. Her finner du fakta, råd og informasjon om symptomer, inkubasjonstid, behandling, reiser, arrangement og forebyggende tiltak. 
Finn informasjon på helsenorge.no  

Folkehelseinstituttes nettsider fhi.no

Siste oppdaterte informasjon finner du alltid på folkehelseinstituttets nettsider. Her finner du fakta, råd og informasjon om symptomer, inkubasjonstid, behandling, reiser, arrangement og forebyggende tiltak. 
Finn informasjon på fhi.no

Regjeringen.no

Viktig informasjon fra regjeringen, departementene og øvrige norske myndigheter. Her finner du også oversikt over nasjonale tiltak som er innført for å håndtere koronasituasjonen.
Finn informasjon på regjeringen.no

Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015

Finner du ikke svar på spørsmålet ditt, kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon. Der får du svar på generelle spørsmål, som for eksempel i hvilke områder det foregår spredning og hvilke symptomer du skal være oppmerksom på. 
Ring Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015

Karantene og isolasjon

Bestemmelser om hjemmekarantene og hjemmeisolasjon finner du her.