Informasjon til næringslivet

Vi er i en krevende situasjon hvor hele samfunnet preges og rammes av korona viruset, med helt uvirkelige konsekvenser.  Små og store bedrifter står overfor store utfordringer.

Tvedestrand kommune vil gjerne bistå  med informasjon til alle deler av vårt næringsliv. Og både ordfører og næringssjef er tilgjengelige på telefon eller epost  om dere trenger råd, tips eller noen å prate med.  Under finner du informasjon fra ulike aktører, alt fra siste nytt til konkrete tiltak rettet mot næringslivet.

Nyttige lenker til næringsdrivende og arbeidsgivere

Nyttige tiltak og ekstra midler

Innovasjon Norge justerer sine tilbud for å møte endrede behov i næringslivet som følge av koronapandemien. Det gjelder både tilskudd, lån og garantier. Sjekk nettsidene til Innovasjon Norge.

Forskingsrådet tar grep for å bistå næringslivet. Sjekk nettsidene til Forskningsrådet.

Agder fylkeskommune lyser ut ekstra kompetansemidler til omstillingsprosjekter i bedrifter, sjekk ordningen her. Tilskudd til bedriftsintern opplæring

Til deg som arbeidsgiver

Trenger du som arbeidsgiver veiledning ut over det du finner på www.nav.no ?

Ta kontakt med NAV Kontaktsenter bedrift på tlf 5555 3336 som kan hjelpe deg med veiledning eller ved å formidle kontakt med ditt lokale NAV-kontor.

Varsel om permitteringer for mer enn ti arbeidstakere skal meldes til NAV

Skjemaet NAV 76-08.03 kan nå sendes direkte på e-post til NAV Agder, til epost-adressen: nav.agder@nav.no