Koronavaksine

Koronatelefonen: 94840822


Telefonen er åpen tirsdag 08.30-14.00 t.o.m 12/10, nye åpningstider for høsten blir publisert etter dette.

Onsdag 5/10 og onsdag 12/10 vil det være vaksinasjon, og det vil åpnes for timebestillinger, samt det vil være mulighet for drop-in kl.13.00-17.00.

Alle henvendelser til kommunen som gjelder korona skal gå til telefonnummeret over eller mailadressen under

Utenom åpningstidene eller ved stor pågang på telefonen kan du ta kontakt med oss på e-post: koronavaksine@tvedestrand.kommune.no 

Koronavaksine

Koronavaksinering foregår på RÅDHUSET nede ved havna i Tvedestrand kommune. Det vil være mulig å bestille time og å komme på drop-in på de respektive dagene som er åpne. Informasjon om åpningstider på tlf og vaksinasjonsdager vil oppdateres fortløpende og stå øverst på denne siden til enhver tid.

Vaksinen er gratis.

Alle med bostedsadresse i Tvedestrand kommune må bestille time for koronavaksine selv. Kontaktinformasjon i boksen øverst. Dersom du vet om noen som ikke klarer å bestille selv, hjelp dem gjerne.

Tvedestrand kommune følger de nasjonale anbefalingene rundt vaksinering.

For ytterligere informasjon: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

Hvem kan få vaksine?

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Hva tilbyr vi?

Kommunens vaksinasjonsteam tilbyr Pfizer-BioNTech (Comirnaty) og Pfizer-BioNTech Omicron Ba.1 på Rådhuset nede ved havna, samt at Vitus apotek i sentrum og Apotek 1 på Grisen storsenter tilbyr Moderna (Spikevax).

Vaksinering på Apotek

Apotek 1

Du kan bestille time for Koronavaksinasjon ved Apotek 1 Tvedestrand, Grisen Storsenter. De tilbyr Moderna sin vaksine Spikevax.

Forhåndsbestill time på Helseboka:  https://helseboka.app/b/s/3707529 eller ta kontakt med apoteket på telefon 37 16 50 50.

Det tilbys også drop-in i perioder hvor apoteket har ledig kapasitet.

Vitusapotek

Du kan bestille time for Koronavaksinasjon ved Vitusapotek i Tvedestrand sentrum, Hovedgata 42. De tilbyr Moderna sin vaksine Spikevax.

Forhåndsbestill time på Helseboka: https://helseboka.app/b/s/3845425 eller ta kontakt med apoteket på telefon 37 19 66 20.

Det tilbys også drop-in i perioder hvor apoteket har ledig kapasitet.

Oppfriskningsdoser

Beskyttelsen etter grunnvaksineringen med koronavaksinen kan svekkes over tid. Det å ta en oppfriskningsdose gir mer langvarig og bredere beskyttelse mot Covid-19.

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#oppfriskningsdoser

Gravide og ammende

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/rad-for-gravide-og-ammende/?term=&h=1#vaksinasjon-av-gravide

Risikogrupper

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Gjennomgått korona (Covid-19)

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#vaksinering-av-personer-som-har-gjennomgaatt-covid19-

Barn og ungdom under 18 år

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#vaksinasjon-av-barn-og-unge

Samtykke og egenerklæring fra foresatte 

Alle under 16 år må ha samtykke fra sine foresatte for å få koronavaksinen. Har du eneansvaret må dette dokumenteres. Samtykke leveres når man har vaksinetime.

https://www.fhi.no/contentassets/1ae7bf6f4b0e4280ab87ae4bedbcb6fd/vedlegg/samtykkeskjemaer/bokmal_samtykkeskjema-ved-vaksinering-av-barn-og-ungdom-under-16-ar.pdf

Koronasertifikat for vaksine

Du må logge deg inn på: https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/ 

Dersom du ikke har tilgang på HelseNorge kan du ta kontakt med kommunens vaksineteam.

Status koronavaksinasjon Tvedestrand 

Folkehelseinstituttets statistikk.

Informasjon fra FHI om koronavaksine

Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI

Informasjon om koronavaksine til helsepersonell

Bivirkninger

Bivirkninger meldes til legemiddelverket her: https://melde.no/

Hjemmesiden vil oppdateres fortløpende ved endringer i retningslinjer fra FHI, Helsedirektoratet, statsforvalter og regjeringen.