Har du fått time til vaksinering? 

Vi ber deg fylle ut egenerklæringsskjemaet før du kommer til vaksinering. Skjemaet finner du her, eller du kan hente det på apotekene i Tvedestrand, og i kommunens resepsjon/bibliotek.
 

Vaksinering av innbyggere født i 1952 eller tidligere

Vi har nå forsøkt å komme i kontakt med alle innbyggere født i 1952 eller tidligere for å tilby covid -19 vaksine. Det er noen vi ikke har lykkes å komme i kontakt med i denne aldersgruppen, og vi ber dere som er 69 år eller eldre om å ta kontakt med oss på telefonnummer 46 90 23 80 dersom dere ønsker vaksine.

For andre spørsmål vedr vaksine kan du kontakte oss på telefon 371 99500. For medisinske spørsmål må du kontakte din fastlege.

Koronavaksine

Vi skal tilby koronavaksinasjon til innbyggerne i Tvedestrand, og alle vil få informasjon om når og hvor vaksineringen vil skje. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 

Koronavaksinen er gratis. 

Informasjonsbrev om koronavaksinering i Tvedestrand kommune - februar 2021

Vi mottar vaksiner ukentlig. 

Antall som har fått vaksine hittil (per 30. april):

Dose 1:   1522 personer (inkl. helsepersonell)
Dose 2:   548 personer (inkl. helsepersonell)

  Antall vaksinedoser som blir tildelt kommunen:

  Uke 19: 132 doser Pfizer. 72 settes som dose 2, resterende dose 1
  Uke 20: 162 doser Pfizer. 

  I uke 21 og 22 vil vi motta ekstra vaksiner for å vaksinere helsepersonell med dose 2. Dette gjelder for helsepersonell som fikk AstraZeneca-vaksine som dose 1, disse vil i uke 21 og 22 få tilbud om Comirnaty vaksine som dose 2.

  23.04.21: Har du fått første dose av AstraZeneca-vaksinen?
  Regjeringen har i dag besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om at alle som har fått først dose med AstraZeneca-vaksine skal få tilbud om videre vaksinering med mRHNA-vaksine. Les mer om dette her. (PDF, 149 kB)

  Når får du vaksinen?

  Det er de eldste innbyggerne våre som vaksineres først. Vi følger den nasjonale prioriteringsrekkefølgen og vil først vaksinere de over 85 år.

  De som får tilbud om vaksine vil bli kontaktet av kommunen/fastlege og få tidspunkt for vaksinering. Det vil ofte være kort varsel, - 1-7 dager før vaksinetidspunktet. De som har behov for transport til vaksinestedet må gi beskjed om det ved innkalling. Det er et tilbud til de som ikke har anledning til å komme seg dit selv eller bli transportert av andre.

  Det vil bli lagt ut fortløpende informasjon om status i vaksineringen og hvem som står for tur. Dette avhenger av hvor mange doser vi mottar ukentlig.

  Innbyggere i Tvedestrand kommune som har fastlege i annen kommune må kontakte sin fastlege dersom du har underliggende sykdom, slik at fastlegen kan være behjelpelig med å oversende informasjon til kommunen for at vi kan tilby vaksine til riktig tidspunkt.

  Dette er våre anslag for når det er din tur. Anslaget avhenger av godkjenning av nye vaksiner, antall mottatte vaksiner og øvrig kapasitet. Du vil få informasjon når det nærmer seg.

  Koronavaksine
  Grupper Tidspunkt
  Sykehjemsbeboere Ferdig vaksinert
  Eldre over 85 år Ferdig vaksinert
  Prioritert helsepersonell Vaksineringen er begynt
  Eldre over 75 år Alle i denne aldersgruppen som har takket ja til vaksine, har nå fått dose 1. Vaksinering med dose 2 pågår.
  Personer fra 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp * Vaksineringen er påbegynt. Det gjenstår ca. 177 personer i denne gruppen. Risikogruppen prioriteres, deretter etter alder.
  Alder 55-64 år med underliggende sykdom/tilstand Tidspunkt kommer senere.
  Alder 45-54 år med underliggende sykdom/tilstand Tidspunkt kommer senere
  Alder 18-44 år med underliggende sykdom/tilstand Tidspunkt kommer senere
  Alder 55-64 år Tidspunkt kommer senere
  Alder 45-54 år Tidspunkt kommer senere


  Informasjon fra FHI om koronavaksine

  Les om koronavaksineprogrammet hos Folkehelseinstituttet

  Folkehelseinstituttet har produsert brosjyren "koronavaksinen på 1-2-3". Her kan du også laste ned brosjyren på flere språk.

  Informasjon om koronavaksine til helsepersonell

  Alvorlige bivirkninger

  Ved alvorlige bivirkninger i forbindelse med koronavaksine, kontakt fastlege eller legevakt. Milde og forbigående virkninger er vanlig etter vaksinasjon med koronavaksiner. Du kan lese mer om dette her.

  Har du flere spørsmål?

  For mer informasjon, kontakt Tvedestrand kommune på telefon 37 19 95 00 mandag - torsdag mellom 10.00 og 14.00.