Vaksineteam telefon: 48 23 57 25

Mandag 08.30-10.00
Tirsdag  08.30-10.00
Onsdag 08.30-10.00
Torsdag stengt
Fredag 08.30-10.00

Utenfor telefontiden eller ved stor pågang på telefonen, vennligst henvend dere på e-post: koronavaksine@tvedestrand.kommune.no eller på SMS til 48 23 57 25.

Koronavaksine

Koronavaksinering foregår på rådhuset ved brygga i Tvedestrand sentrum, tilbudet er gratis.

Tvedestrand kommune følger de nasjonale anbefalingene rundt vaksinering.

For ytterligere informasjon: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

Hvem kan få vaksine?

Alle innbyggere som bor og oppholder seg i kommunen kan få vaksine så lenge det er rett intervall.

  • Dose 2 - det må ha gått minst 4 uker siden dose 1.
  • Dose 3 og dose 4 - til dem med underliggende sykdommer prioritert av spesialisthelsetjeneste eller fastlege 
  • Oppfriskningsdose/boosterdose for alle over 18 år, dersom det er minst 20 uker siden du fikk dose 2.

Det bør gå minst én uke mellom influensavaksine og koronavaksine.

Foreløpig tilbyr kommunens vaksinasjonsteam BioNTech/Pfizer.
I løpet av kort tid vil Vitus Apotek og Apotek1 tilby Moderna/Spikevax-vaksinen.
Se informasjon lengre ned.

Alle med bostedsadresse i Tvedestrand kommune vil få SMS om innkalling når det nærmer seg din aldersgruppe. Avsender på meldingen er c19.no. Dersom du ikke har fått eller har noen du kjenner som ikke har fått innkalling, ta kontakt med kommunens vaksinasjonsteam

Oppfriskningsdoser

Beskyttelsen etter grunnvaksineringen med koronavaksinen kan svekkes over tid. Det å ta en oppfriskningsdose gir mer langvarig og bredere beskyttelse mot Covid-19.
Se: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

Immunsupprimerte – Dose 3 og 4.

FHI anbefaler at personer med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter tar en oppfriskningsdose tre måneder etter ferdig grunnvaksinasjon uavhengig av om dette var 2 eller 3 doser.
Husk dokumentasjon fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten som tas med på vaksinasjonsdagen.

Barn og ungdom under 18 år

Unge mellom 16-17 år anbefales 2 doser koronavaksine. Det skal gå 12 uker mellom dosene. De som har gjennomgått korona skal kun ha 1 dose.
Det anbefales at alle under 18 år får vaksinen fra BioNTech/Pfizer.
Alle som er født i 2006 (som fyller 16 i år), kan nå få dose 2.
Alle som er født i 2004 (som fyller 18 i år), kalles inn til oppfriskningsdose når årskullet nås i rekkefølgen. 

Barn og unge mellom 12-15 år

Unge født i år 2007-2010 får tilbud om én vaksinedose. De som har hatt korona skal ikke vaksineres. Barn født i 2010 ha fyllt 12 år for tilbud om vaksine. Alle under 16 må ha samtykke, les mer om og last ned samtykke nedenfor.

Barn fra 5-11år

Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de/barnet ønsker det, og en dose vil redusere den allerede lave risikoen for et mer alvorlig forløp.
Ta kontakt med kommunens vaksinasjonsteam.

Samtykke og egenerklæring fra foresatte 

Alle under 16 år må ha samtykke fra sine foresatte for å få koronavaksinen. Har du eneansvaret må dette dokumenteres. Samtykke leveres når man har vaksinetime.

https://www.fhi.no/contentassets/1ae7bf6f4b0e4280ab87ae4bedbcb6fd/vedlegg/samtykkeskjemaer/bokmal_samtykkeskjema-ved-vaksinering-av-barn-og-ungdom-under-16-ar.pdf

Vaksinering på Apotek

Apotek 1

Nå kan du også bestille time for Koronavaksinasjon ved Apotek 1 Tvedestrand, Grisen Storsenter. Vi tilbyr Moderna sin vaksine Spikevax.

Forhåndsbestill time på Helseboka:  https://helseboka.app/b/s/3707529 eller ta kontakt med apoteket på telefon 37 16 50 50.

Vi tilbyr også drop-in i perioder apoteket har ledig kapasitet.

På vaksinasjonsdagen

Vi anbefaler å ha spist godt før vaksineringen. Risikoen for å få en reaksjon som følge av situasjonen og det å få et stikk, er større hvis man har lavt blodsukker.

Du skal ikke møte opp til vaksinasjon dersom du:

  • har forkjølelsessymptomer, feber over 38 °C eller andre tegn på infeksjonssykdom 
  • er i karantene eller isolasjon grunnet koronasykdom
  • har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av de siste 7 dagene 
  • det har gått mindre enn 3 måneder siden du var ferdig med isoleringsperioden etter koronasykdom (SARS-CoV-2)

Er du syk på vaksinasjonsdagen?

Da ber vi deg ta kontakt og avbestille timen og avtale ny time.

Sett av tid

Når du har fått vaksinen må du være i lokalet plass i minimum 20 minutter. Dette er for at helsepersonell skal kunne observere deg og hjelpe deg, hvis det skulle oppstå en reaksjon av vaksinen.

Koronasertifikat for vaksine

Koronasertifikatet skal vise at det er lite sannsynlig at du er smitteførende med SARS-CoV2. Dette vises gjennom nylig negativ test, vaksinasjon eller immunitet etter å ha hatt koronasykdom. Koronasertifikatet består av to kontrollsider, en for fremvisning innenlands i kommuner som har tatt koronasertifikatet i bruk, og en for fremvisning i utlandet og ved grensepassering.

Du må logge deg inn på: https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/ for å se sertifikatet ditt. 

Hvis du ikke har tilgang på Helsenorge kan du etter 1. februar be om hjelp fra kommunens vaksinasjonsteam.

Status koronavaksinasjon Tvedestrand 

Folkehelseinstituttets statistikk.

Informasjon fra FHI om koronavaksine

Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI

 "koronavaksinen på 1-2-3".  Her kan du også laste ned brosjyren på flere språk.

Informasjon om koronavaksine til helsepersonell

Bivirkninger

Ved alvorlige bivirkninger i forbindelse med koronavaksine, kontakt fastlege eller legevakt. Milde og forbigående bivirkninger er vanlig etter vaksinasjon med koronavaksiner. Du kan lese mer om dette her. 

Bivirkninger meldes til legemiddelverket her: https://melde.no/

Hjemmesiden vil oppdateres fortløpende ved endringer i retningslinjer fra FHI, Helsedirektoratet, statsforvalterne og regjeringen, men vi ber om forståelse for at endringer kommer på svært kort varsel om dagen og at det derfor er ressurskrevende for apparatet rundt vaksinering nå.