Koronavaksine

Koronavaksinering foregår fra og med uke 10 på Familiehuset/helsestasjonen (3. etasje) ved brygga i Tvedestrand sentrum, tilbudet er gratis. Ta kontakt med vaksineteamet rundt spørsmål om åpningstider og vaksinedager.

Tvedestrand kommune følger de nasjonale anbefalingene rundt vaksinering.

For ytterligere informasjon: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

Hvem kan få vaksine?

Alle innbyggere som bor og oppholder seg i kommunen kan få vaksine så lenge det er rett intervall.

  • Dose 2 - det må ha gått minst 4 uker siden dose 1.
  • Dose 3 og dose 4 - til dem med underliggende sykdommer prioritert av spesialisthelsetjeneste eller fastlege 
  • Oppfriskningsdose/boosterdose for alle over 18 år, dersom det er minst 20 uker siden du fikk dose 2.
  • Oppfriskningsdose/boosterdose til dem som har gjennomgått korona er mulig og noe vi tilbyr i kommunen. Det anbefales da, på medisinsk grunnlag, å vente til det har gått minimum 3 måneder siden man ble frisk fra sykdommen. Dersom man ønsker dette, så må man ta kontakt med vaksineteamet for time selv når det nærmer seg 3 måneder.

Det bør gå minst én uke mellom annen vaksine og koronavaksinen. Det kan være individuelle forskjeller på enkelte vaksiner, så dersom man er i tvil er det lurt å konferere med sin fastlege om akkurat dette.

Kommunens vaksinasjonsteam tilbyr Pfizer-BioNTech (Comirnaty) på Familiehuset/helsestasjonen nede ved havna, samt at Vitus apotek i sentrum og Apotek 1 på Grisen storsenter tilbyr Moderna (Spikevax).

Alle med bostedsadresse i Tvedestrand kommune skal nå ha fått innkalling til koronavaksine via SMS. Avsender på meldingen er c19.no. Dersom du ikke har fått eller har noen du kjenner som ikke har fått innkalling, ta kontakt med kommunens vaksinasjonsteam

Oppfriskningsdoser

Beskyttelsen etter grunnvaksineringen med koronavaksinen kan svekkes over tid. Det å ta en oppfriskningsdose gir mer langvarig og bredere beskyttelse mot Covid-19.
Se: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

Immunsupprimerte – Dose 3 og 4.

FHI anbefaler at personer med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter tar en oppfriskningsdose tre måneder etter ferdig grunnvaksinasjon uavhengig av om dette var 2 eller 3 doser.
Husk dokumentasjon fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten som tas med på vaksinasjonsdagen.

Barn og ungdom under 18 år

Unge mellom 16-17 år anbefales 2 doser koronavaksine. Det skal helst gå 12 uker mellom dosene. Dem som har gjennomgått korona skal kun ha 1 dose.
Det anbefales at alle under 18 år får vaksinen fra BioNTech/Pfizer.
Alle som er født i 2006 (som fyller 16 i år), kan nå få dose 2. Husk samtykke fra begge foresatte dersom ikke fylt 16 år enda. Les mer om og last ned samtykke nedenfor.
Alle som er født i 2004 (som fyller 18 i år), kan nå få oppfriskningsdose/boosterdose.

Barn og unge mellom 12-15 år

Unge født i år 2007-2010 får tilbud om én vaksinedose. De som har hatt korona skal ikke vaksineres. Alle under 16 må ha samtykke, les mer om og last ned samtykke nedenfor.

Barn fra 5-11år

Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de/barnet ønsker det, og en dose vil redusere den allerede lave risikoen for et mer alvorlig forløp.
Ta kontakt med kommunens vaksinasjonsteam.

Tilbud om koronavaksinasjon til barn og ungdom utvides - FHI

Samtykke og egenerklæring fra foresatte 

Alle under 16 år må ha samtykke fra sine foresatte for å få koronavaksinen. Har du eneansvaret må dette dokumenteres. Samtykke leveres når man har vaksinetime.

https://www.fhi.no/contentassets/1ae7bf6f4b0e4280ab87ae4bedbcb6fd/vedlegg/samtykkeskjemaer/bokmal_samtykkeskjema-ved-vaksinering-av-barn-og-ungdom-under-16-ar.pdf

NOVAVAX (Nuvaxovid)

Novavax-vaksinen vil tilbys i Arendal kommune, på Maxis kjøpesenter, fra og med uke 10. Dersom du ønsker denne vaksinen, kan du kontakte Arendals vaksineteam på tlf: 90976740.

Vaksinering på Apotek

Apotek 1

Nå kan du også bestille time for Koronavaksinasjon ved Apotek 1 Tvedestrand, Grisen Storsenter. Vi tilbyr Moderna sin vaksine Spikevax.

Forhåndsbestill time på Helseboka:  https://helseboka.app/b/s/3707529 eller ta kontakt med apoteket på telefon 37 16 50 50.

Vi tilbyr også drop-in i perioder apoteket har ledig kapasitet.

Vitusapotek

Nå kan du også bestille time for Koronavaksinasjon ved Vitusapotek i Tvedestrand sentrum, Hovedgata 42. Vi tilbyr Moderna sin vaksine Spikevax.

Forhåndsbestill time på Helseboka: https://helseboka.app/b/s/3845425 eller ta kontakt med apoteket på telefon 37 19 66 20.

Vi tilbyr også drop-in i perioder apoteket har ledig kapasitet.

På vaksinasjonsdagen

Vi anbefaler å ha spist godt før vaksineringen. Risikoen for å få en reaksjon som følge av situasjonen og det å få et stikk, er større hvis man har lavt blodsukker.

Du skal ikke møte opp til vaksinasjon dersom du:

  • har feber over 38 °C, andre tegn på infeksjonssykdom eller går på antibiotika/penicillin
  • er i isolasjon grunnet koronasykdom
  • har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av de siste 7 dagene 
  • har gått mindre enn 3 måneder siden du var ferdig med isoleringsperioden etter koronasykdom (SARS-CoV-2)

Er du syk på vaksinasjonsdagen?

Da ber vi deg ta kontakt snarlig med kommunens vaksineteam for å avbestille timen og avtale en ny time. Kontaktinformasjon finner du øverst på siden.

Sett av tid
Når du har fått vaksinen må du være igjen i lokalet i minimum 20 minutter. Dette er for at helsepersonell skal kunne observere deg, og hjelpe deg dersom det skulle oppstå en umiddelbar reaksjon av vaksinen.

Koronasertifikat for vaksine

Koronasertifikatet skal vise at det er lite sannsynlig at du er smitteførende med SARS-CoV2. Dette vises gjennom nylig negativ test (PCR/profesjonell hurtigtest), vaksinasjon eller immunitet etter å ha hatt koronasykdom (hvis registrert på HelseNorge). Vær obs på at registrert selvtest ikke vises i koronasertifikatet. Koronasertifikatet består av to kontrollsider, en for fremvisning innenlands i kommuner som har tatt koronasertifikatet i bruk, og en for fremvisning i utlandet og ved grensepassering.

Du må logge deg inn på: https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/ for å se sertifikatet ditt. Det digitale koronasertifikatet er gyldig 90 dager fra du lastet det ned – dvs. at det er lurt å laste det ned ut rett før eller samme dag som du skal ta det i bruk.

Dersom du ikke har tilgang på HelseNorge kan du ta kontakt med kommunens vaksineteam.

Status koronavaksinasjon Tvedestrand 

Folkehelseinstituttets statistikk.

Informasjon fra FHI om koronavaksine

Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI

 "koronavaksinen på 1-2-3".  Her kan du også laste ned brosjyren på flere språk.

Informasjon om koronavaksine til helsepersonell

Bivirkninger

Ved alvorlige bivirkninger i forbindelse med koronavaksine, kontakt fastlege eller legevakt. Milde og forbigående bivirkninger er vanlig etter vaksinasjon med koronavaksiner. Du kan lese mer om dette her. 

Bivirkninger meldes til legemiddelverket her: https://melde.no/

Hjemmesiden vil oppdateres fortløpende ved endringer i retningslinjer fra FHI, Helsedirektoratet, statsforvalterne og regjeringen, men vi ber om forståelse for at endringer kommer på svært kort varsel om dagen og at det derfor er ressurskrevende for apparatet rundt vaksinering nå.