Koronavaksine

Vi skal tilby koronavaksinasjon til innbyggerne i Tvedestrand, og alle vil få informasjon om når og hvor vaksineringen vil skje. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 

Koronavaksinen er gratis. 

Antall som har fått vaksine hittil (per 25. februar):

Dose 1:   395 personer (inkl. helsepersonell)
Dose 2:   183 personer (inkl. helsepersonell)

Antall vaksinedoser som blir tildelt kommunen:

Uke 8:     208 doser
Uke 9:     178 doser
Uke 10:     78 doser (kan bli endret)

Tallene oppdateres hver fredag ettermiddag.

Når får du vaksinen?

Det er de eldste innbyggerne våre som vaksineres først. Vi følger den nasjonale prioriteringsrekkefølgen og vil først vaksinere de over 85 år.

De som får tilbud om vaksine vil bli kontaktet av kommunen/fastlege og få tidspunkt for vaksinering. Det vil ofte være kort varsel, - 1-7 dager før vaksinetidspunktet. De som har behov for transport til vaksinestedet må gi beskjed om det ved innkalling. Det er et tilbud til de som ikke har anledning til å komme seg dit selv eller bli transportert av andre.

Kommunen er nå i gang med å vaksinere aldersgruppen over 75 år.

Det vil bli lagt ut fortløpende informasjon om status i vaksineringen og hvem som står for tur. Dette avhenger av hvor mange doser vi mottar ukentlig.

Innbyggere i Tvedestrand kommune som har fastlege i annen kommune må kontakte sin fastlege dersom du har underliggende sykdom, slik at fastlegen kan være behjelpelig med å oversende informasjon til kommunen for at vi kan tilby vaksine til riktig tidspunkt.

Dette er våre anslag for når det er din tur. Anslaget avhenger av godkjenning av nye vaksiner, antall mottatte vaksiner og øvrig kapasitet. Du vil få informasjon når det nærmer seg.

Koronavaksine
Grupper Tidspunkt
Sykehjemsbeboere Ferdig vaksinert
Eldre over 85 år Vaksineringen er begynt
Helsepersonell Vaksineringen er begynt
Eldre over 75 år Vaksineringen er begynt
Fra 65 år Tidspunkt kommer senere
Personer 18-64 år med en eller flere nærmere spesifiserte underliggende sykdommer Tidspunkt kommer senere
Resten av befolkningen over 18 år Tidspunkt kommer senere


Informasjon fra FHI om koronavaksine

Les om koronavaksineprogrammet hos Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet har produsert brosjyren "koronavaksinen på 1-2-3". Her kan du også laste ned brosjyren på flere språk.

Informasjon om koronavaksine til helsepersonell

Har du flere spørsmål?

For mer informasjon, kontakt Tvedestrand kommune på telefon 37 19 95 00 mandag - torsdag mellom 10.00 og 14.00.