Koronavaksine

Koronatelefonen: 94840822

Regjeringen har nå besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler ny oppfriskningsdose til personer over 75 år og eldre.

For å få tilstrekkelig intervall til den planlagte høst-dosen for de eldre, oppfordres de som ønsker ny dose til å oppsøke tilbudet i april.

Nå tilbyr kommunen den oppdaterte vaksinen Comirnaty/ Pfizer Original/Omicron BA. 4-5. Den oppdaterte vaksinen dekker både det opprinnelig viruset og varianter av viruset som sirkulerer nå.

Telefonens åpningstider​​​


Mandager: Fra kl. 10.00-14.00
Onsdager: Se tider nedenfor på vaksinedager.

DATOER FOR VAKSINERING

29/03.23: kl. 11.00-14.00 (telefontid: 10.00-13.00)

VAKSINERINGEN I APRIL VIL FOREGÅ PÅ RÅDHUSET!
26/04.23: kl. 11.00-14.00 (telefontid: 10.00-13.00)            
27/04-23: kl. 11.00-14.00 (telefontid: 10.00-13.00)
28/04-23: kl 11.00-14-00 (telefontid: 10.00-13.00)

26/04.23: kl. 11.00-14.00 (telefontid: 10.00-13.00)

24/05.23: kl. 14.00-18.00 (telefontid: 13.00-17.00)

21/06.23: kl. 11.00-14.00 (telefontid: 10.00-13.00)

21.06.23 vil være siste mulighet for koronavaksine før en eventuell vaksine høsten 2023.

Det er åpent for timebestilling, samt at det vil være mulighet for drop-in på oppgitte tider ovenfor.

Alle henvendelser til kommunen som gjelder korona skal gå til telefonnummeret over eller mailadressen under.

Utenom åpningstider eller ved stor pågang på telefonen,
kan du ta kontakt med oss på e-post: 
koronavaksine@tvedestrand.kommune.no​​​​.

Mail blir fortrinnsvis besvart mandag og onsdag.

Koronavaksine

Koronavaksinering foregår på TURISTKONTORET nede ved havna i Tvedestrand kommune. Det vil være mulig å bestille time og å komme på drop-in på de respektive dagene som er åpne. Informasjon om åpningstider på tlf og vaksinasjonsdager vil oppdateres fortløpende og stå øverst på denne siden til enhver tid.

Vaksinen er gratis.

Alle med bostedsadresse i Tvedestrand kommune må bestille time for koronavaksine selv. Kontaktinformasjon i boksen øverst. Dersom du vet om noen som ikke klarer å bestille selv, hjelp dem gjerne.

Tvedestrand kommune følger de nasjonale anbefalingene rundt vaksinering.

For ytterligere informasjon: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

Hvem kan få vaksine?

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Hva tilbyr vi?

Kommunens vaksinasjonsteam tilbyr Pfizer-BioNTech (Comirnaty) Original og Pfizer-BioNTech Original/Omicron BA.4-5 på TURISTKONTORET nede ved havna, samt at vi også kan tilby Moderna (Spikevax) bivalent Original/Omicron BA. 4-5 til dem som ønsker denne.

Oppfriskningsdoser

Beskyttelsen etter grunnvaksineringen med koronavaksinen kan svekkes over tid. Det å ta en oppfriskningsdose gir mer langvarig og bredere beskyttelse mot Covid-19.

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#oppfriskningsdoser

Gravide og ammende

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/rad-for-gravide-og-ammende/?term=&h=1#vaksinasjon-av-gravide

Risikogrupper

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Gjennomgått korona (Covid-19)

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#vaksinering-av-personer-som-har-gjennomgaatt-covid19-

Barn og ungdom under 18 år

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#vaksinasjon-av-barn-og-unge

Samtykke og egenerklæring fra foresatte 

Alle under 16 år må ha samtykke fra sine foresatte for å få koronavaksinen. Har du eneansvaret må dette dokumenteres. Samtykke leveres når man har vaksinetime.

https://www.fhi.no/contentassets/1ae7bf6f4b0e4280ab87ae4bedbcb6fd/vedlegg/samtykkeskjemaer/bokmal_samtykkeskjema-ved-vaksinering-av-barn-og-ungdom-under-16-ar.pdf

Koronasertifikat for vaksine

Du må logge deg inn på: https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/ 

Dersom du ikke har tilgang på HelseNorge kan du ta kontakt med kommunens vaksineteam.

Status koronavaksinasjon Tvedestrand 

Folkehelseinstituttets statistikk.

Informasjon fra FHI om koronavaksine

Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI

Informasjon om koronavaksine til helsepersonell

Bivirkninger

Bivirkninger meldes til legemiddelverket her: https://melde.no/

Hjemmesiden vil oppdateres fortløpende ved endringer i retningslinjer fra FHI, Helsedirektoratet, statsforvalter og regjeringen.