Informasjon til deg som har mottatt tidspunkt for vaksinering

Når du tildeles time for vaksinering er timen basert på at vi mottar tilstrekkelig antall doser på angitt tidspunkt, og de til enhver tid gjeldende føringer fra FHI. Endringer i din tildelte time kan derfor forekomme. Det vil alltid være siste mottatt sms om tidspunkt for vaksinering som er gjeldende. Vær vennlig og les mottatt sms nøye.

Vi ber deg fylle ut egenerklæringsskjemaet før du kommer til vaksinering. Skjemaet finner du her, eller du kan hente det på apotekene i Tvedestrand, og i kommunens resepsjon/bibliotek..

Koronavaksine

Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. Alle vil bli kontaktet og få informasjon om når og hvor vaksineringen vil skje.

Studenter som studerer i Norge skal få vaksine der de oppholder over en lengre periode. Unntak: Studenter som skal utenlands som utvekslingsstudent skal prioriteres. Vi ber om at disse henvender seg til skriftlig til post@tvedestrand.kommune.no med dokumentasjon på at de skal være utvekslingsstudent. 

Koronavaksinen er gratis.   

I uke 25 til og med 31 foregår vaksineringen i Lyngmyrhallen. Fra og med uke 32 vil vaksinering foregå på Rådhuset på brygga.

Dersom du har mottatt time til vaksinering og ikke ønsker å benytte deg av denne, kan du gå inn her og avlyse/slette den registrerte timen din. Du finner denne ved å gå inn på "Bestill koronavaksinasjon".

Tvedestrand kommune har ikke tilbud om Johnson & Johnsen-vaksine.

Når får du vaksinen?

Vi følger den nasjonale prioriteringsrekkefølgen.

De som får tilbud om vaksine vil bli kontaktet av kommunen/fastlege og få tidspunkt for vaksinering. Det vil ofte være kort varsel, - 1-7 dager før vaksinetidspunktet. De som har behov for transport til vaksinestedet må gi beskjed om det ved innkalling. Det er et tilbud til de som ikke har anledning til å komme seg dit selv eller bli transportert av andre.

Det vil bli lagt ut fortløpende informasjon om status i vaksineringen og hvem som står for tur. Dette avhenger av hvor mange doser vi mottar ukentlig.

Innbyggere i Tvedestrand kommune som har fastlege i annen kommune må kontakte sin fastlege dersom du har underliggende sykdom, slik at fastlegen kan være behjelpelig med å oversende informasjon til kommunen for at vi kan tilby vaksine til riktig tidspunkt.

Dette er våre anslag for når det er din tur. Anslaget avhenger av godkjenning av nye vaksiner, antall mottatte vaksiner og øvrig kapasitet. Du vil få informasjon når det nærmer seg.

Dersom du er født i 1970 eller tidligere eller har underliggende sykdommer og ikke har blitt kontaktet av oss - ber vi deg ta kontakt med kommunens sentralbord på tlf 37 19 95 00 mandag-torsdag kl. 10-14. Oppgi navn og telefonnummer vi kan kontakte deg på for å tildele time. Du kan også sende en e-post til post@tvedestrand.kommune.no.

Reserveliste for restdoser

Har du anledning til å komme på kort varsel, kan du sette deg på liste for restdoser. Dette gjelder de som er 18 år eller eldre.

Vi ringer deg hvis vi har mulighet til å gi deg tilbud om vaksine. Hvis du ikke svarer, ringer vi den neste på lista. Du må være tilgjengelig på telefon onsdag og torsdag.

For å sette deg på lista, må du trykke på knappen nedenfor og fylle ut skjemaet når det åpner. Skjemaet er åpent fra og med fredag 30. juli kl. 09:00 til og med tirsdag 4. august kl. 15.00. 

Skjema venteliste

Koronavaksine
Grupper Tidspunkt
Sykehjemsbeboere Ferdig vaksinert
Eldre over 85 år Ferdig vaksinert
Prioritert helsepersonell Vaksineringen er begynt
Eldre over 75 år Ferdig vaksinert
Personer fra 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp * Alle i denne aldersgruppen som har takket ja til vaksine, har nå fått dose 1. Vaksinering med dose 2 pågår.
Alder 55-64 år med underliggende sykdom/tilstand Alle i denne aldersgruppen som har takket ja til vaksine, har nå fått dose 1.
Alder 45-54 år med underliggende sykdom/tilstand Alle i denne aldersgruppen som har takket ja til vaksine, har nå fått dose 1.
Alder 18-44 år med underliggende sykdom/tilstand Alle i denne aldersgruppen som har takket ja til vaksine, har nå fått dose 1.
Alder 55-64 år Alle i denne aldersgruppen som har takket ja til vaksine, har nå fått dose 1. Vaksinering med dose 2 pågår.
Alder 45-54 år Vaksinering med dose 1 pågår.
Alder 18-24 år og 40-44 år Vaksinering med dose 1 pågår.
Alder 25-39 år Tidspunkt kommer senere.

Koronavaksinasjon Tvedestrand per 23. juli:

Dose 1:  3562 personer 
Dose 2:  1954 personer 

Tallene er hentet fra Folkehelseinstituttets statistikk.

Antall vaksinedoser som blir tildelt kommunen:

Uke 30: 432 doser Pfizer
Uke 31: 222 doser Pfizer

Informasjonsbrev om koronavaksinering i Tvedestrand kommune - utsendt februar 2021

Informasjon fra FHI om koronavaksine

Les om koronavaksineprogrammet hos Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet har produsert brosjyren "koronavaksinen på 1-2-3". Her kan du også laste ned brosjyren på flere språk.

Informasjon om koronavaksine til helsepersonell

Alvorlige bivirkninger

Ved alvorlige bivirkninger i forbindelse med koronavaksine, kontakt fastlege eller legevakt. Milde og forbigående virkninger er vanlig etter vaksinasjon med koronavaksiner. Du kan lese mer om dette her.

Har du flere spørsmål?

For mer informasjon, kontakt vaksinekoordinator på telefon 46 90 23 80  mandag - fredag 09.00 - 12.00 eller Tvedestrand kommune på telefon 37 19 95 00 mandag - torsdag mellom 10.00 og 14.00.