Informasjonsbrev februar 2021 - Tvedestrand kommune

Tvedestrand kommune tilbyr vaksine til kommunens innbyggere i henhold til nasjonale anbefalinger.

Koronavaksinen er gratis.

Er du usikker på om du bør ta vaksinen, må du ta dette opp med din fastlege, slik at du har avklart dette før du mottar invitasjon til å bestille time for vaksine.

Time for vaksinering

Kommunen/fastlegekontor vil kontakte innbyggerne i henhold til Folkehelseinstituttets prioriteringer for informasjon for vaksinering.

Informasjon om koronavaksine er tilgjengelig på kommunens nettside; https://www.tvedestrand.kommune.no/tjenester/informasjon-om-koronaviruset/koronavaksine/

Her vil vi fortløpende legge ut informasjon om hvilke aldersgrupper som vaksineres og annen oppdatert informasjon. 

Her bestiller du time på nett - https://c19.no/.

Det vil ikke være mulig å bestille time før du har mottatt en tekstmelding eller telefon fra oss.

Ta kontakt snarest hvis du ikke kan møte opp på tildelt/bestilt time

Dersom du ikke har mulighet til å møte opp på avtalt vaksinetid, må du gi beskjed om det til kommunens sentralbord tlf. 371 99 500 mandag - torsdag i sentralbordets åpningstid, kl. 10 - 14.

På vaksinasjonsdagen

Alle må levere egenerklæringsskjema ved ankomst. Dette skjemaet finner du på kommunens nettside https://www.fhi.no/publ/skjema/egenerklaringsskjema-for-koronavaksinasjon/

Informasjonsskrivet og egenerklæringsskjemaet vil også være tilgjengelige i Tvedestrand  kommunes ekspedisjon og på biblioteket.
 

Bruker du faste medisiner må du avklare med fastlegen din hvordan medisineringen skal håndteres/ivaretas den dagen du skal ta vaksinen. 

Du må huske å ta med legitimasjon!

Når du har fått vaksinen må du være i vaksinasjonslokalet på anvist plass i minst 20 minutter (inntil 30 minutter) for at helsepersonell skal kunne observere deg og hjelpe deg hvis det oppstår en reaksjon på vaksinen.

Comirnaty-vaksinen settes 2 ganger med 21 dagers mellomrom og har effekt først 1-2 uker etter 2. dose. Det er viktig at du møter til begge timene for vaksinering. Når du har fått første vaksine får du også tidspunkt for neste dose.

Det er frivillig å ta vaksinen.

Vaksinen som kommunen nå tilbyr er Comirnaty fra produsenten BioNTech og Pfizer. Det finnes informasjon om Comirnaty på ulike språk på Folkehelseinstituttets hjemmeside, 

Vaksine mot koronavirus - Comirnaty (BioNTech og Pfizer) - FHI

Februar 2021

Marianne Landaas                                                                    Jarle Bjørn Hanken
Ordfører                                                                                     Kommunedirektør