Kultur, fritid og hytter

Tvedestrand kommune følger helsedirektoratets vedtak om stenging og forbud av ulike arrangementer og tilbud. Helsedirektoratets tiltak for å hindre spredning av koronaviruset.

I Tvedestrand kommune betyr det at til og med 13. april er følgende arrangementer og tilbud stengt: 

  • Tvedestrand bibliotek
  • Booking av kommunale bygg til private arrangementer
  • All kommunale kultur- og fritidsaktiviteter som for eksempel fritidsklubb, utlånssentral og kulturskolen

Hvis du er i tvil, ta direkte kontakt med tjenesten. 

Hvis du har spørsmål om arrangementer og tilbud som arrangeres av andre enn kommunen, ta kontakt med arrangøren. 

Hytter/fritidsboliger

Nasjonale helsemyndigheter har til og med 13. april innført forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. Kommunene har ikke adgang til å gi dispensasjon. Les mer på regjeringen.no.

Kommunelegen fraråder alle unødvendige fritidsreiser. På denne måten bidrar man til redusert smitte som en del av den nasjonale dugnaden.

17. mai

Det er ikke tatt noen avgjørelse om årets 17. maifeiring. Vi avventer nasjonale råd, men vi må nok allerede nå forberede oss på en annerledes feiring. 

Borgerlig vigsel

Har du spørsmål om borgerlig vigsel, ta kontakt med ordfører Marianne Landaas.

Kirkelige seremonier 

Konfirmasjoner er utsatt til høsten.

Informasjon fra Tvedestrand kirkelige fellesråd finner du her.

Human-Etisk Forbunds seremonier

Informasjon om planene for alternativ gjennomføring av seremonier og kurs finner du på Human-Etisk Forbunds nettside