Kultur og fritid - private og offentlige samlinger


Oppdaterte smittevernregler f.o.m. 23.02.21

 

Oppdaterte nasjonale retningslinjer for smittevern finner du her.

Private sammenkomster og arrangement:

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses. Reglene for arrangementer er som følger:

  • Maks 10 personer på private sammenkomster innendørs utenfor eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale.
  • Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangementer for barn som samler deltakere fra samme kommune (nytt).
  • Maks 100 personer på andre arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt). Gjelder også begravelser og bisettelser.
  • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer x 3 kohorter hvis de sitter i faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).
  • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette (nytt).
  • Det tydeliggjøres i regelverket at medlemsmøter, inkludert møter i foreninger og lignende regnes som arrangementer (nytt).

Uteliv og serveringssteder

  • Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00 (nytt).
  • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (nytt).

 

Kultur, fritid og hytter

Er biblioteket åpent?

Biblioteket er åpent for vanlig drift.  Aktivitet for barn og unge under 20 år kan avvikles så lenge det skjer i bibliotekets egen lokaler eller i møterom «Maskinrommet».

Her finner du bibliotekets normale åpningstider.

Human-Etisk Forbunds seremonier

Informasjon om planene for alternativ gjennomføring av seremonier og kurs finner du på Human-Etisk Forbunds nettside

Borgerlig vigsel

Har du spørsmål om borgerlig vigsel, ta kontakt med ordfører Marianne Landaas.