Informasjon til næringslivet

Smittevern

Tvedestrand kommune følger regjeringens retningslinjer. Hvor det viktigste er: Hold avstand, hold deg hjemme når du er syk, hold hendene rene, og test deg ved symptomer. Dette gjelder også fullvaksinerte.

NHO Reiseliv har laget en veileder og en oversikt over smittevernregler for reiselivet. 

Støtteordninger og krisemidler

Tvedestrand kommune vil gjerne bistå med informasjon til alle deler av vårt næringsliv i forbindelse med korona-tiltakene. Både ordfører og næringssjef er tilgjengelige på telefon eller e-post om dere trenger råd, tips eller noen å prate med. Under finner du informasjon fra ulike aktører - med konkrete tiltak rettet mot næringslivet.

Tvedestrand kommune har i fire runder fått ekstra kompensasjonsmidler til lokale bedrifter. Siste utlysning har søknadsfrist 20. januar 2022. Les mer her.

Noen nyttige tiltak og krisemidler nasjonalt og regionalt

  • Kontantstøtte til bedrifter. Dersom bedriften din har et fall i omsetningen på minst 30 prosent, kan du søke om å få dekket faste kostnader av staten. Skatteetaten har fått et overordnet og helhetlig ansvar for utvikling, iverksettelse og forvaltning av denne kompensasjonsordningen. Du kan søke fra 17. april. Følg med på denne siden: Kompensasjonsordning for næringslivet.
  • Inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere. En midlertidig ordning som skal kompensere for inntil 80% av tapt inntekt som følge av koronapandemien. Det er NAV som vil handtere denne ordningen. Søknadsportalen forventes klar i begynnelsen av mai. 
  • Innovasjon Norge justerer sine tilbud for å møte endrede behov i næringslivet som følge av koronapandemien. Det gjelder både tilskudd, lån og garantier. Sjekk nettsidene til Innovasjon Norge.
  • Forskningsrådet tar grep for å bistå næringslivet. Sjekk nettsidene til Forskningsrådet.
  • Agder fylkeskommune lyser ut ekstra kompetansemidler til omstillingsprosjekter i bedrifter (BIO-midler) og samordner regionale tiltak. Les mer på denne siden.
  • Bedrifter i Tvedestrand og omegn som er direkte berørt av koronapandemien kan bli målbedrifter i Næringshageprogrammet ut 2021 - uten å betale egenandel. Ta kontakt med Camilla i Pågang næringshage
  • Har du ledig kapasitet og/eller ønsker finansiering til et utviklingsprosjekt, kan næringsfondet eller andre ordninger være aktuelle. Ta kontakt med næringssjef for mer informasjon eller om du trenger veiledning i jungelen av muligheter.
  • Kommunen opprettholder aktiviteten og har også spilt inn lokale spadeklare tiltak til en mulig krisepakke, som skal bidra til å holde hjulene i gang i en del bransjer.

Listen er ikke uttømmende – følg gjerne med på regjeringens sider eller på Altinn sin oppdaterte oversikt.

Nyttige lenker til næringsdrivende og arbeidsgivere

Til deg som arbeidsgiver

Trenger du som arbeidsgiver veiledning ut over det du finner på www.nav.no ?

Ta kontakt med NAV Kontaktsenter bedrift på tlf 5555 3336 som kan hjelpe deg med veiledning eller ved å formidle kontakt med ditt lokale NAV-kontor.

Varsel om permitteringer for mer enn ti arbeidstakere skal meldes til NAV

Skjemaet NAV 76-08.03 kan nå sendes direkte på e-post til NAV Agder, til epost-adressen: nav.agder@nav.no