Politiske møter

Politiske møter


Kommunestyret skal i ekstraordinært telefonmøte torsdag 26.03.2020 kl. 18 beslutte om myndighet skal delegeres fra kommunestyret til formannskap og ordfører. Dette som en «sikkerhetsventil» hvis en ikke klarer å få arrangert kommunestyremøter på ordinært vis eller som såkalt fjernmøte.

Det arbeides nå med opplegg for å kunne gjennomføre politiske møter som fjernmøter (hovedsakelig gjennom Microsoft Teams). Det kan derfor bli utfordringer med å legge til rette for web-tv sendinger av kommunestyrets møter fremover en periode, men pressen vil gis adgang og kommunen tilstreber generelt å ivareta offentlighetsprinsippet så langt dette lar seg gjøre.

Kommunen ønsker generelt å legge til rette for at beslutningsprosessene skal fungere uavhengig av hvordan koronasituasjonen utvikler seg, men samtidig må også det tas smitteverns-hensyn. Det kan derfor bli endringer i hvordan de politiske prosessene utarter seg med tanke på praktisk gjennomføring.

Innbyggere har innsyn i innkallinger og protokoller som vanlig her https://www.tvedestrand.kommune.no/politikk-og-organisasjon/politikk/politisk-motekalender-og-saksdokumenter/ og kan i tillegg be om innsyn i enkeltsaker i henvendelse til post@tvedestrand.kommune.no

Vi ber om forståelse for de tilpasninger vi nå må gjøre i denne spesielle situasjonen for å verne om både tilhørere, administrasjon og politiske beslutningstakere.