Politiske møter

Politiske møter

Det legges opp til at alle møter i formannskapet, teknikk-, plan og naturutvalget og kommunestyret avholdes i Microsoft Teams i henhold til den fastsatte møtekalenderen  for politiske organ. Endringer på kort varsel kan forekomme.

Det kjøres ikke web-tv sendinger av kommunestyrets møter så lenge møtene avholdes i Teams, men pressen vil gis adgang til Teams-møtene.

Kommunestyret har i ekstraordinært telefonmøte torsdag 26.03.2020 delegert myndighet fra kommunestyret til formannskap og ordfører. Dette som en «sikkerhetsventil» i fall fjernmøtene ikke skulle fungere som tiltenkt når beslutninger må fattes.

Det kan bli ytterligere endringer i hvordan de politiske prosessene praktisk gjennomføres så lenge koronasituasjonen varer.

Innbyggere har innsyn i innkallinger og protokoller som vanlig her https://www.tvedestrand.kommune.no/politikk-og-organisasjon/politikk/politisk-motekalender-og-saksdokumenter/ og kan i tillegg be om innsyn i enkeltsaker i henvendelse til post@tvedestrand.kommune.no

Vi ber om forståelse for de tilpasninger vi nå må gjøre i denne spesielle situasjonen for å verne om både tilhørere, administrasjon og politiske beslutningstakere.