Smittesporingsteamet i Tvedestrand kommune

Etter nye nasjonale føringer fra 14.01.22 skal smittesporingstemaet hovedsakelig jobbe med smittede i sårbare grupper, for eksempel eldre, risikopasienter og ubeskyttede, og eventuelle utbrudd hos disse.

 Inntil videre vil smittesporingstemaet ta kontakt med kommunens innbyggere som blir meldt positive på covid-19 etter PCR-test per telefon med nødvendig informasjon.

Det gjøres for å forsikre seg om at innbyggerne har fått informasjon i overgangsfasen. Ofte vil prøvesvar foreligger på helsenorge.no i god tid før kommunen tar kontakt.

Det er nå lagt opp til at den smittede varsler sine nærkontakter selv. Dersom det er behov for hjelp og veiledning vedrørende smittesporing kan smittesporingsteamet kontaktes alle hverdager i tidsrommet 0900-1500 på telefon 91159301

Mer informasjon her: Endringer i TISK-strategien - regjeringen.no

Nasjonal koronatelefon: 81 55 50 15 (08.00-15.30 alle hverdager)

Smittesporing

Det er felles isolasjons- og karanteneregler uavhengig av hvilken virusvariant av covid-19 du er smittet av.

Alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19 bør teste seg. Dette gjelder uavhengig av vaksinasjonsstatus. Positiv selvtest bør bekreftes med PCR-test. 

Har du testet positivt på hurtig/selvtest;

Ta kontakt med teststasjon eller fastlege for å få tatt en PCR test.

Du er i isolasjon til svar på PCR foreligger.

Kontakt dine nærkontakter de siste 48 timer fra positiv hurtigtest og/eller symptomstart.

Dersom du er smittet, eller foresatt til en som er smittet, er du oppfordret til å varsle øvrige nærkontakter og oppfordre til testing. Husk at skole, barnehage og arbeidssted også må varsles, der er det potensielt mange nærkontakter.

Har du testet positivt på PCR (test tatt hos fastlege eller teststasjon):

Du er da i isolasjon uavhengig av vaksinasjonsstatus.

 • Personer som er bekreftet smittet, men som IKKE har symptomer skal isolere seg i 6 døgn fra testtidspunktet.
 • Personer som er bekreftet smittet og som HAR symptomer, skal isolere seg i MINIMUM 6 døgn fra symptomene startet. Isoleringen skal ikke avbrytes før personen er symptomfri (feberfri uten febernedsettende)
 • Ta kontakt med dine nærkontakter, de siste 48 timer, barnehage, skole og eventuelt arbeidsplass
 • Smittesporingsteamet vil ta kontakt med deg. Ofte vil positive prøvesvar foreligge på helsenorge.no i god tid før kommunen tar kontakt.

Har du vært i nærkontakt med en person som har fått påvist Covid- 19;

Husstandsmedlem eller tilsvarende nære;

Dersom det nærkontakt med den smittede mindre enn 48 timer før symptom utbrudd eller positivt svar på test skal  husstandsmedlemmer og tilsvarende nære i karantene;

 • Karantenen er på 10 dager med mulighet for å teste seg ut etter 7 dager.  Nærkontakter skal testes med antigen hurtigtest eller PCR så raskt som mulig, og ny test på døgn 7 etter nærkontakten. Ved negativt svar på døgn 7 etter nærkontakt, kan karantenen avsluttes. Det anbefales PCR test.
 • For de som bor sammen med en eller flere personer som er isolert, kan det være vanskelig å holde helt avstand. Siden det meste av smitten skjer i dagene rundt innsykning, behøver man ikke å vente helt til den siste personen i husstanden er avisolert, før man begynner å telle 10 karantenedøgn. Man kan regne kontakt på dag 4 (med den siste syke i husstanden), som siste eksponering, og telle 10 døgn derfra. For de som bor sammen med én eller flere personer som er isolert, kan test for å avslutte karantenen tidligst tas 11 døgn (4+7) etter sykdomsstart hos den siste syke i husstanden. Man kan bruke selvtest, hurtigtest tatt av helsepersonell eller PCR-test. Det anbefales PCR test.

Øvrige nærkontakter;

 • Øvrige nærkontakter har ikke plikt til karantene. Det anbefales at de tester seg dag 3 og 5 døgn etter nærkontakten, og følger med på egne symptomer i 10 døgn. Tester som kan benyttes er selvtest, hurtigtest tatt av helsepersonell eller PCR. 

Hvem er unntatt smittekarantene;

 • De som har gjennomgått Covid- 19 i løpet av de siste 3 mnd.
 • De som har fått dose 3 for minimum en uke siden. Husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære må i tillegg testes daglig med antigen hurtig test eller annenhver dag med PCR i 7 døgn etter nærkontakt med den som har påvist smitte.
 • Barn under 18 år som ikke er hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede.

Smittekarantene og isolasjon - spørsmål og svar - regjeringen.no

Smittevernråd for befolkningen - FHI

Alle over 16 år er oppfordret til å laste ned appen Smittestopp. Dersom du er smittet, og du har lastet ned appen, er det viktig at du husker å melde deg smittet i appen.

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter

“Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære" er de som:  

 • Bor i samme husstand.
 • Har hatt tilsvarende omfattende eller fysisk nær kontakt som i en husstand (eksempel kan være kjæreste).
 • Har pleiet den som er bekreftet smittet eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.

Nærkontakter 

Man regnes som «nærkontakt» hvis:  

 • man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene. Dersom personen som er bekreftet smittet med covid-19 ikke utvikler symptomer gjøres smittesporing fra prøvetidspunktet.
  OG
 • kontakten har vært
  • under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER 
  • direkte fysisk kontakt ELLER 
  • direkte kontakt med sekret.  

Dette gjelder ikke dersom helsepersonell har brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.

Karantenesjekken: Se hvilke regler som gjelder for deg - Helsedirektoratet.