Smittestatus i Tvedestrand

Smittestatus mandag 2. mai

Registrert smittet og i isolasjon:                                        0 personer
I karantene grunnet nærkontakt til Covid 19-positiv     1 personer
I ventekarantene                                                                  0 personer
I innreisekarantene:                                                             17 personer

Vi oppdaterer smittetallet kl.09:00 neste dag, hvis det er nye smittede.

Totalt antall smittede

Totalt antall som er eller har vært smittet: 36 personer.

Definisjoner

Personer i isolasjon har fått påvist smitte med koronaviruset - eller er isolert som følge av sterk mistanke om smitte.

Personer i karantene viser kun de som er pålagt karantene av Tvedestrand kommunes smittesporingsteam. Tallet inkluderer ikke de som går i selvpålagt karantene.

Ventekarantene betyr at personer som deler bolig med et husstandsmedlem som er i smittekarantene, skal være i ventekarantene. Du kan lese mer om ventekaranene her,