Til ansatte i Tvedestrand kommune

Hjemmekontor
Tvedestrand kommune som arbeidsgiver vurderer nå at alle kan jobbe fra sitt arbeidssted. Lokal smittesituasjon må vurderes fortløpende.

Møter
Møter kan avholdes i møterom som er store nok til at smittevernregler kan overholdes. Der det er hensiktsmessig, blant annet på bakgrunn av reiseavstand, anbefales digitale møter.

 

Viktig informasjon fra Statens pensjonskasse om korona og yrkesskade
Koronarestriksjoner for ansatte

I tråd med råd fra Folkehelseinstituttet skal vi forebygge og begrense smitte, beskytte sårbare grupper og opprettholde nødvendig kapasitet i lovpålagte og kritiske tjenester.

Generelle smitteverntiltak

Kommunen skal tilrettelegge for at ansatte, brukere og besøkende skal kunne følge smittevernrestriksjoner for personlig hygiene, mathygiene og folkeansamlinger. Ansatte pålegges å følge gjeldende smittevernrestriksjoner i sitt arbeid.

Besøk til sårbare grupper

Enheter med ansvar for sårbare grupper skal påse at besøk og intern kontakt begrenses til det nødvendige i henhold til gjeldende smitterestriksjoner.

Reiser og ferier

Alle ansatte må følge myndighetenes bestemmelser om reisevirksomhet.

Karantene

Bestemmelser om karantene og isolasjon.

Kurs, konferanser, møter, samlinger og tilstelninger

Det oppfordres til å bruke elektroniske verktøy for kommunikasjon og samhandling.

 

 

 

Ofte stilte spørsmål

Svar på ofte stilte spørsmål om kommunes rolle som arbeidsgiver i forbindelse med spredningen av koronaviruset finner du her.

Egenmelding, sykemelding og omsorgspenger

Egenmelding og sykemelding ved karantene

Dersom du blir syk kan du fra 12.03.21 benytte egenmelding inntil 10 dager sammenhengende. Utvidelsen sees i sammenheng med karanteneperiode ved Covid-19 og 10 dagers karantene. 

Dersom du har fravær fra arbeidsplassen som er relatert til Covid -19 smitte eller er satt i karantene må du benytte fraværskode karantene/korona egenmelding. 

Egenmeldt fravær forutsetter at du har rett til å benytte egenmeldt fravær. 

NAV har laget en veiledning om sykemeldinger i forbindelse med koronaviruset. 

Omsorgspenger

Se oppdatert informasjon fra NAV her: https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/omsorgspenger

Hjemmekontor

På arbeidsplassen er det viktig å forholde seg til de vanlige smittevernreglene som god håndhygiene og sørge for nødvendig avstand til kolleger, ikke minst i pausesituasjoner og i møter. Toaletter og berøringspunkter vil få forsterket renhold.

Vi må være forberedt på at arbeidsdagene fortsatt vil være annerledes en god stund framover, men med felles innsats skal vi klare dette til det beste for våre innbyggere og brukere og våre egne arbeidsplasser.

Avtale om fortsatt hjemmekontor (ved spesielle behov/situasjoner) avtales med nærmeste leder.

Slik kobler du opp PCen på hjemmekontor (PDF, 579 kB)

IKT Agder ber alle ansatte om å tenke på sikkerheten når du jobber hjemme. 

 • Hjemmekontorvirksomhet kan eksponere sensitive opplysninger i større grad enn når man jobber på arbeidsplassen. Du bør ha økt bevisstgjøring rundt informasjonen som behandles ved hjemmekontor for å redusere at risikoen for at informasjon eksponeres mer enn nødvendig.
 • Ansatt PC som benyttes hjemme skal ikke lånes bort eller benyttes av andre.
 • Når en arbeider hjemmefra er det viktig å tenke på hvem som har tilgang til PC og sørge for at denne låses på lik linje som på jobb. Vi har også notert oss at en del personer har begynt å dele bilder av «eget hjemmekontor» i sosiale medier. Vi anbefaler at en er forsiktig med å dele slik informasjon i sosiale medier og spesielt hva som er opp på skjermen på disse bildene.

Informasjon om datasikkerhet (PDF, 179 kB)

Trenger du hjelp? 

Ta kontakt med IKT-Agder via IKTsia.no (skriv inn e-posten din hvis du ikke er på jobb-nettverket) eller på tlf: 37 05 52 20 

Slik bruker du Microsoft Teams

Ditt første team

Kanaler i Teams

Samtaler i Teams

Tips og triks i Teams

Administrasjon og godt Teams-vett

Tilgang til HR-portalen hjemmefra (fra privat PC)

Slik logger du deg på HR-portalen hjemmefra:

 • Skriv inn adressen iktagder.bluegarden.net i din nettleser.
 • Skriv inn ditt brukernavn og passord. Dette er samme brukernavn og passord som du bruker til å logge på PCen når du er på jobb/din bruker i tynnklienten.
 • Du vil nå motta en engangskode på det mobilnummeret du er registrert med i HR-portalen
 • Skriv inn engangskoden du mottok på mobilen
 • Du er nå innlogget i HR-portalen

Har du ikke brukernavn/passord fra før? (men har vært innlogget i kommunens system før)

Gå inn på selvbetjeningsportalen 

 • Klikk på "Reset passord via SMS"
 • Skriv inn fødselsnummer, klikk på Neste 
 • Du vil da motta en kode på mobilen
 • Legg inn koden du har fått på mobilen, klikk på gå videre
 • Legg inn det passordet du ønsker, klikk på Lagre

Nå kan du logge deg på HR-portalen. Følg bruksanvisningen i punktet over.

Tilgang til KS læring

Alternativet til å logge seg inn på KS-læring via ID-porten er å velge logg inn via kommune/fylkeskommune og velge IKT-Agder. Da kommer du rett inn på din side som er knyttet opp til Tvedestrand kommune.

 

 

 

 

 

 

 

 

Se opp for e-post-svindel

Mange, særlig kommunalt ansatte og skoleelever har fått en svindel-e-post som ser ut til å være en oppdatering av Office365. Dette er et av mange svindelforsøk nå i disse koronatider, og vi opplever nå et generelt oppsving av phishing/svindel e-post. Som oftest er det forsøk på å hente ut informasjon og oppnå økonomisk vinning. Hele 15 prosent av den norske befolkningen over 18 år har opplevd koronarelaterte svindelforsøk, og for én av fire har svindelforsøkene fått konsekvenser. Selv om IKT Agder har gode sikkerhetsløsninger og et godt spamfilter kan allikevel noen e-post slippe gjennom. Ofte er e-postene troverdige og kan komme fra personer du kjenner. Sjekk derfor ekstra nøye om e-posten kan være falsk.


IKT Agder anbefaler alle å være ekstra påpasselige nå som mange sitter på hjemmekontor. Vær kritiske til e-post og innhold på websider, ikke klikk på linker man er usikker på, og ikke legg igjen brukernavn eller passord til uvedkommende.

Se mer informasjon om O365 svindelkampanjen fra Norsis, og gode råd og tips for hvordan du bevarer en trygg digital hverdag både akkurat nå og i tiden fremover.

IKT Agder anbefaler ellers å sørge for at den som skal jobbe hjemmefra har tilstrekkelige ressurser til å jobbe effektivt, og benytter en datamaskin som tilhører arbeidsplassen. Da unngår arbeidsgiver at private datamaskiner brukes for å jobbe hjemmefra. Slike datamaskiner har ofte flere brukere, som kan gi et lavere sikkerhetsnivå enn det virksomheten bør godta. Det vil for eksempel si at familiemedlemmer kan få tilgang til virksomhetens systemer eller enkeltdokumenter. Er private datamaskiner eneste mulighet i en overgangsfase, må den ansatte informeres om disse problemstillingene. Alle PC-er tilknyttet IKT Agder er teknisk like godt beskyttet hjemme som på kontoret, men bruker må som alltid passe på å låse maskinen slik at ikke uvedkommende får tilgang til informasjon.

Les mer her om det å jobbe trygt på hjemmekontoret.

 

Korona og håndtering av smitte - Opplæringspakker

Korona og håndtering av smitte i Tvedestrand kommune
Her finner du opplæringspakker til faglærte og ufaglærte
Opplæring til frivillige som skal jobbe i helse- og omsorgstjenesten