Til ansatte i Tvedestrand kommune

Ordfører og rådmann vil med dette takke alle ansatte for den innsatsen som nå gjøres. Vi ser og får tilbakemeldinger på at det er en stor dugnadsånd og arbeidsinnsats blant våre ansatte.

Vi vil legge ut informasjon på kommunens hjemmeside, fortløpende, og ber dere følge med på disse sidene. 

Vi skal stå sammen når det gjelder, og ta vare på hverandre.

Koronavirus - informasjon til ansatte

Koronarestriksjoner for ansatte

I tråd med råd fra Folkehelseinstituttet skal vi forebygge og begrense smitte, beskytte sårbare grupper og opprettholde nødvendig kapasitet i lovpålagte og kritiske tjenester.

Generelle smitteverntiltak

Kommunen skal tilrettelegge for at ansatte, brukere og besøkende skal kunne følge smittevernrestriksjoner for personlig hygiene, mathygiene og folkeansamlinger. Ansatte pålegges å følge gjeldende smitterestriksjoner i sitt arbeid.

Besøk til sårbare grupper

Enheter med ansvar for sårbare grupper skal påse at besøk og intern kontakt begrenses til det nødvendige i henhold til gjeldende smitterestriksjoner.

Hjemmekontor og bruk av fleksitid

Der hvor det er praktisk mulig, skal det tilrettelegges for at ansatte kan arbeide hjemmefra. Ansatte som har tilgang på bærbar pc eller telefon fra arbeidsgiver, skal ta utstyret med seg hjem etter endt arbeidsdag, slik at de kan jobbe hjemmefra på kort varsel.

For å redusere smitterisikoen på arbeidsplassen og skal det oppfordres til å bruke fleksitiden aktivt. Bruk av hjemmekontor skal alltid avklares med overordnet. Nøkkelpersonell og ledere må være lett tilgjengelige.

Reiser og ferier

Særlige regler for helsepersonell

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet –både tjenestereiser og privatreiser. Gjelder foreløpig ut april 2020.

Tjenestereiser

Tjenestereiser til utlandet skal avlyses for alle ansatte. Tjenestereiser i Norge og tjenestebesøk fra utlandet skal kun gjennomføres dersom det er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig tjenesteproduksjon.

Reiser og ferie

Ansatte må være forberedt på at fastsatt ferie kan bli endret. Alle ansatte må følge myndighetenes bestemmelser om reisevirksomhet.

Karantene

Bestemmelser om karantene og isolasjon.

Kurs, konferanser, møter, samlinger og tilstelninger

Kurs og konferanser som ikke er strengt nødvendige å gjennomføre eller og delta på for å opprettholde kritiske tjenester, skal avlyses. Det oppfordres til å bruke elektroniske verktøy for kommunikasjon og samhandling i stedet.

 

 

 

Endring av arbeidsoppgaver, arbeidstid og overtidsrammer

KS og arbeidstakerorganisasjonene sentralt har inngått ny avtale om mulighet til å endre avtalt arbeidstid og utvide rammene for overtidsarbeid. Se mer info her.

Endrede arbeidsoppgaver

Ansatte med helsefaglig kompetanse og annen kompetanse, som ikke allerede arbeider i kritiske og lovpålagte tjenester må påregne å bli omplassert for arbeidsoppgaver internt i Tvedestrand kommune.

Ofte stilte spørsmål

Svar på ofte stilte spørsmål om kommunes rolle som arbeidsgiver i forbindelse med spredningen av koronaviruset finner du her.

Egenmelding, sykemelding og omsorgspenger

Egenmelding og sykemelding ved karantene

Tvedestrand kommune har utvidet perioden for egenmelding fra inntil 8 kalenderdager sammenhengende til inntil 16  kalenderdager sammenhengende for deg som er i karantene. Grunnen til at vi innfører dette er for å avlaste fastlegene og legevakten.

Ansatte som er friske i karanteneperioden og kan jobbe hjemmefra, skal ha hjemmekontor. Se informasjonen vi har lagt ut her vedrørende hjemmekontor.

Er du borte utover 16 kalenderdager sammenhengende skal du ha sykemelding.

NAV har laget en veiledning om sykemeldinger i forbindelse med koronaviruset. 

Omsorgspenger når barnehage og skole stenges

Du kan bruke omsorgspenger («hjemme med sykt barn-dager») når barnehagen eller skolen stenger på grunn av koronaviruset. Hvor lenge du kan bruke omsorgspenger avhenger av hvilken rett du har til ytelsen. Arbeid hjemmefra kan være et alternativ til omsorgspenger.

Se oppdatert informasjon fra NAV her: https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/omsorgspenger

Hjemmekontor

Der leder mener det er hensiktsmessig at ansatte har hjemmekontor kan dette avtales. Det forutsettes at den ansatte har arbeidsoppgaver som kan utføres hjemmefra, og er tilgjengelig for arbeidsgiver. Ansatte som har hjemmekontor må møte på arbeidsstedet når arbeidsoppgaver krever det.

Slik kobler du opp PCen på hjemmekontor (PDF, 579 kB)

IKT Agder ber alle ansatte om å tenke på sikkerheten når du jobber hjemme. 

 • Hjemmekontorvirksomhet kan eksponere sensitive opplysninger i større grad enn når man jobber på arbeidsplassen. Du bør ha økt bevisstgjøring rundt informasjonen som behandles ved hjemmekontor for å redusere at risikoen for at informasjon eksponeres mer enn nødvendig.
 •  Ansatt PC som benyttes hjemme skal ikke lånes bort eller benyttes av andre.
 • Når en arbeider hjemmefra er det viktig å tenke på hvem som har tilgang til PC og sørge for at denne låses på lik linje som på jobb. Vi har også notert oss at en del personer har begynt å dele bilder av «eget hjemmekontor» i sosiale medier. Vi anbefaler at en er forsiktig med å dele slik informasjon i sosiale medier og spesielt hva som er opp på skjermen på disse bildene.

Informasjon om datasikkerhet (PDF, 179 kB)

Trenger du hjelp? 

Ta kontakt med IKT-Agder via IKTsia.no (skriv inn e-posten din hvis du ikke er på jobb-nettverket) eller på tlf: 37 05 52 20 

Slik bruker du Microsoft Teams

Ditt første team

Kanaler i Teams

Samtaler i Teams

Tips og triks i Teams

Administrasjon og godt Teams-vett

Tilgang til HR-portalen hjemmefra (fra privat PC)

Slik logger du deg på HR-portalen hjemmefra:

 • Skriv inn adressen iktagder.bluegarden.net i din nettleser.
 • Skriv inn ditt brukernavn og passord. Dette er samme brukernavn og passord som du bruker til å logge på PCen når du er på jobb/din bruker i tynnklienten.
 • Du vil nå motta en engangskode på det mobilnummeret du er registrert med i HR-portalen
 • Skriv inn engangskoden du mottok på mobilen
 • Du er nå innlogget i HR-portalen

Har du ikke brukernavn/passord fra før? (men har vært innlogget i kommunens system før)

Gå inn på selvbetjeningsportalen 

 • Klikk på "Reset passord via SMS"
 • Skriv inn fødselsnummer, klikk på Neste 
 • Du vil da motta en kode på mobilen
 • Legg inn koden du har fått på mobilen, klikk på gå videre
 • Legg inn det passordet du ønsker, klikk på Lagre

Nå kan du logge deg på HR-portalen. Følg bruksanvisningen i punktet over.

Tilgang til KS læring

Alternativet til å logge seg inn på KS-læring via ID-porten er å velge logg inn via kommune/fylkeskommune og velge IKT-Agder. Da kommer du rett inn på din side som er knyttet opp til Tvedestrand kommune.

 

Klikk for stort bilde 

 

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

Korona og håndtering av smitte - Opplæringspakker

Korona og håndtering av smitte

Korona og håndtering av smitte i Tvedestrand kommune
Her finner du opplæringspakker til faglærte og ufaglærte
Opplæring til frivillige som skal jobbe i helse- og omsorgstjenesten