Vi trenger deg med helsefaglig kompetanse!

Er du helsepersonell?

Vi kartlegger personell med helsefaglig bakgrunn som ikke allerede jobber i kommunen, og som kan være aktuelle ressurser i forbindelse med korona-situasjonen.

Har du aktuell kompetanse og ønsker å bidra?

Vi håper du vil registrere deg her: