Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken i Tvedestrand skal legge til rette for at alle elever i grunnskolen skal få oppleve et profesjonelt kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet.

Elevene skal gjennom ordningen erfare ulike kunst og kulturuttrykk som scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur og kulturarv.

Ordningen er todelt med et fylkesnivå og et kommunalt nivå.

Fylkeskommunen er ansvarlig for regional koordinering av Den kulturelle skolesekken. DKS Aust-Agder er lagt under Aust-Agder bibliotek og kulturformidling, en virksomhet i Aust-Agder fylkeskommune. Her kan du se hvilke tilbud som skoleelever i Tvedestrand får gjennom den fylkeskommunale ordningen dette skoleåret: http://aabk.ksys.no/program?inst=253

Kommunen er ansvarlig for den lokale skolesekken. Midlene kommunen får til den lokale skolesekken skal brukes til kulturopplevelser for elever i grunnskolen i Tvedestrand. Den kulturelle skolesekken skal være en kombinasjon av profesjonelle forestillinger og utvikling av lokale kulturtiltak i kommunen

Kontaktinformasjon

Anette Pedersen
Kulturrådgiver
E-post
Mobil 91 60 21 71