Idrettens ildsjelpris

Hvert år tildeles det en pris til en person som har bidratt positiv innen kommunens idrettsliv


Det er mulig for alle å komme med forslag til kandidater, og fristen er 15. april hvert år. Send gjerne forslag til kandidater på e-post til idrettsrådets kontaktperson: Line Abrahamsen 

Mye av jobben på idrettsarenaene er tuftet på dugnadsånd og frivillighet. For å kunne opprettholde det høye nivået ønsker Tvedestrand kommune, sammen med Tvedestrand Idrettsråd, å inspirere deltakere til ytterligere innsats med en egen pris.

Forslaget sendes til Tvedestrand Idrettsråd v/ Line Abrahamsen. Det er idrettsrådet som har vært initiativtaker til prisen og som står for kåringen. I forslaget skal det i tillegg til navn på kandidat gis en kort begrunnelse for oppnevnelsen.