Idrettens ildsjelpris

Hvert år tildeles det en pris til en person som har bidratt positiv innen kommunens idrettsliv


Det er mulig for alle å komme med forslag til kandidater, og fristen er 15. mai hvert år.

Mye av jobben på idrettsarenaene er tuftet på dugnadsånd og frivillighet. For å kunne opprettholde det høye nivået ønsker Tvedestrand kommune, sammen med Tvedestrand Idrettsråd, å inspirere deltakere til ytterligere innsats med en egen pris.

Forslaget sendes til Tvedestrand Idrettsråd, som har vært initiativtaker til prisen og som står for kåringen. I forslaget skal det i tillegg til navn på kandidat gis en kort begrunnelse for oppnevnelsen.

Kontaktinformasjon

Anette Pedersen
Kulturrådgiver
E-post
Mobil 916 02 171