Kulturprisen

Tvedestrand kommune deler hvert år ut en kulturpris for innsats innen kulturlivet.  Prisen gis til enkeltpersoner, grupper eller foreninger/institusjoner, amatører eller profesjonelle som har sin aktivitet i Tvedestrand kommune.

Publikum oppfordres årlig til å fremme forslag til kandidater til kulturprisen, og skrive en begrunnelse og omtale om hvorfor denne kandidaten bør få kulturprisen. Begrunnet forslag skal inneholde navn på både kandidat og forslagsstiller.

Statuttene for Tvedestrand kulturpris finner du her (PDF, 79 kB). (PDF, 79 kB)

 

Forslaget sendes:

Tvedestrand kommune,
Postboks 38
4901 Tvedestrand

eller på e-post til

postmottak@tvedestrand.kommune.no.