Kulturpris og kulturblomst

Tvedestrand kommune deler hvert år ut en kulturpris for innsats innen kulturlivet. Det er også mulig å tildele en kulturblomst hvert år.

Prisen og blomsten kan gå til enkeltpersoner, grupper & foreninger, amatører eller profesjonelle som har gjort en innsats innen kulturlivet i Tvedestrand.

Kulturprisen

Prisvinneren må ha gjort en aktiv innsats for å styrke kulturlivet i Tvedestrand eller bidratt til å gjøre Tvedestrand kjent utover landet på det kulturelle eller kunstneriske planet.

Vinneren må være hjemmehørende i kommunen. 

Kulturblomsten

Prisvinneren må ha gjort en aktiv innsats for å styrke kulturlivet i Tvedestrand eller bidratt til å gjøre Tvedestrand kjent utover landet på det kulturelle eller kunstneriske planet.

Vinneren kan være hjemmehørende utenfor kommunegrensene.

Publikum oppfordres årlig til å fremme forslag til kandidater til kulturprisen, og skrive en begrunnelse og omtale om hvorfor denne kandidaten bør få kulturprisen. Begrunnet forslag skal inneholde navn på både kandidat og forslagsstiller.

Statuttene for Tvedestrand kulturpris finner du her (PDF, 79 kB). (PDF, 79 kB) 

Merk: For 2023 er det endret søknadsfrist: 15. august. 

Årets kandidater

Bruk elektronisk skjema og foreslå din kandidat til årets pris og evt. blomst

Fristen for å melde inn forslag er 15 august 2023

Det er Formannskapet som kårer prisvinnerne og de håper på at det kommer inn mange forslag og gode begrunnelser til årets kandidater.

Kontaktinformasjon

Anette Pedersen
Leder frivilligsentralen
E-post
Mobil 91 60 21 71