Andre tilskuddsordninger

Det finnes mange tilskuddsordninger til kultur og idrett både blant offentlige og private aktører, så vi kan ikke gi en fullstendig oversikt over alle. Nedenfor følger noen forslag til steder å søke penger. Du kan også kontakte kultursekretær for mer informasjon om støtteordninger.

Agder fylkeskommune

Fylkesmannen i Agder

Andre ordninger:

Bufdir (Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge)

Frivillig virksomhet

Norsk kulturråd

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite

Fond for lyd og bilde

Frifond

Riksantikvaren

Ungnett

Trafo

Fritt Ord

Fond for utøvende kunstnere

Norsk Filminstitutt

Musikkutstyrsordningen

Los-fondet  

Sparebankstiftelsen- SR BANK

Sparebanken Sør - bidrag til lokalsamfunnet

Gjensidigestiftelsen

Kontaktinformasjon

Anette Pedersen
Leder frivilligsentralen
E-post
Mobil 91 60 21 71