Kulturmidler

Kommunale tilskudd til kulturarbeid blir gitt til kulturorganisasjoner som driver kontinuerlig virksomhet i kommunen og har som primær oppgave å drive kulturarbeid.
Mange aktører er direkte inne på kulturbudsjettet, mens idrettslag må søke kulturmidler årlig på eget skjema. Idrettsrådet skal ha anledning til å uttale seg før fordeling av kulturmidler til idrettslag.
Kulturmidlene er underlagt kommunerevisjonen som kan kontrollere riktigheten av de opplysninger som organisasjonen oppgir til kommunen.

Utfylt søknadsskjema sendes til Tvedestrand kommune, postboks 38, 4901 Tvedestrand eller post@tvedestrand.kommune.no 
 

Søknadsfrist er 15. mai det enkelte år.

Kontaktinformasjon

Anette Pedersen
Leder frivilligsentralen
E-post
Mobil 91 60 21 71