Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Bufdir administerer "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge"

Potensielle søkere om tilskudd fra Bufdirs, Nasjonale tilskuddsordning for å inkludere barn og unge, i Tvedestrand Kommune kan søke råd og veiledning av leder for frivilligsentralen Lars Molleklev.

Lars Molleklev
Tlf: 945 01 500
e-post: Lars.Henrik.Molleklev@tvedestrand.kommune.no

Om tilskuddsordningen

 • Beløp: Om lag 310 millioner kroner (2020)
 • Søknadsfrist: Søknadsfristen for tilskuddsåret 2020 er 13. desember 2019. Søknadsskjemaet vil bli publisert senest 22. november 2019.
 • Rapporteringsfrist: 1. april 2021.
 • Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet
 • Viktig informasjon om tilskuddsåret 2020:
  • For at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser skal kunne søke om støtte, må kommunen bekrefte at de vil kunngjøre ordningen lokalt og vurdere og prioritere søknader tilknyttet kommunen. Kommunen må også oppnevne en kontaktperson for tilskuddsordningen og sørge for en knutepunktfunksjon. Kommunen skal bekrefte dette i eget skjema. Fristen for å sende inn bekreftelsesskjemaet er 19. november 2019.
  • Punktet over gjelder ikke for frivillige organisasjoner som omfattes av punkt 1 b) i regelverket. De kan søke Bufdir direkte dersom de representerer sentralleddet i organisasjonen. Lokallag, fylkeslag og andre må søke gjennom kommunen.
  • Når kommuner som berøres av kommunereformen fra 1.1.2020 selv er søkere, må de bruke organisasjonsnummeret som kommunen vil benytte etter at reformen har trådt i kraft. Informasjon om hvordan du går frem for å knytte deg til et nytt organisasjonsnummer, finner du etter at du har logget inn i søknadsportalen.
  • For å forenkle saksbehandlingen i kommuner med få søknader er det frivillig for kommuner/bydeler som mottar én eller to søknader å vurdere og rangere disse (se regelverkets punkt 2). Dette har ikke innvirkning på krav om innsending av bekreftelsesskjema.
  • Årets utlysning vil bli publisert senest 22. november. Vi anbefaler at alle som vil søke leser utlysningen nøye.

Kontaktinformasjon

Anette Pedersen
Leder frivilligsentralen
E-post
Mobil 91 60 21 71

Kontorplass Innbyggernes hus.
Koordinerer frivillighet, frivillig arbeid, måke snø, male og luke gress.
Språkkafe