Dagsturhytte i Tvedestrand

vedestrand kommune jobber nå med å finne en aktuell tomt for plassering av dagsturhytte. Hensikten med dagsturhyttene er å skape attraktive turmål som kan bidra til at flere kommer seg ut på tur i hverdagen der de bor. Målet er at dagsturhyttene skal gi mer friluftsliv, økt fysisk aktivitet og gode naturopplevelser for både fastboende og tilreisende i Agder. Alle de 25 kommunene i Agder har gjort vedtak om at de ønsker å sette opp dagsturhytte i sin kommune.

Teknikk-, plan- og naturutvalget har fattet et vedtak der de ønsker innspill på plassering av en slik hytte, og de ønsker spesielt innspill på områder der det er mulig med en universelt utformet adkomst.

Innspillet bør si noe om ønsket plassering og om grunneier er positiv til tiltaket.

Fylkeskommunen har laget et sett med kriterier for plassering av hytta. Kriteriene for en slik plassering ligger her. (PDF, 96 kB)

Vedtak fra teknikk-, plan- og naturutvalget knyttet til plassering av dagsturhytte ligger her. (PDF, 106 kB)

Innspill til plassering av en slik hytte kan sendes til post@tvedestrand.kommune.no innen 14. mars.

Spørsmål til saken kan rettes til Martin Due-Tønnessen tlf 906 18 528, mail martin.due-tonnessen@tvedestrand.kommune.no.