Fritidsfiske - sjø

Fritidsfiske i sjøen

De vanligste artene er torsk, sei, lyr og makrell. I tillegg har Tvedestrand veldig gode forhold for sjøørret som kan fiskes både fra land og båt.

Fra land er det mange plasser langs kysten i Tvedestrand å drive med stangfiske. Noen mulige plasser å stangfiske er Gjeving, Dypvåg, Normannvik, Hagefjordbrygga og Hantho. Vil du fiske fra båt er mulighetene mange, både i redskap du kan bruke og plasser å fiske. Ønsker du tips om gode fiskeplasser prøv å kontakt de lokale sportsbutikkene i Tvedestrand. Det er også muligheter for rutebåt til Lyngør og Sandøya, taxibåt, charterbåt og utleie av båt i skjærgården - informasjon om disse mulighetene kan du finne på Visit Tvedestrand.

Merk at det er bevaringssoner og en fiskeforbudssone i Tvedestrands skjærgård, som er delt inn i indre og ytre verneområder.

Fiskeridirektoratet har oversikt over regler knyttet til fiske med garn og informasjon om helt og delvis fredede arter.

Krabbe

Krabber kan fanges hele året. Minstemålet er 11 cm målt over skallets største bredde. Som fritidsfisker kan du bruke inntil 20 teiner per båt. På fiskeridirektoratets hjemmeside om krabber kan du lese mer om regler rundt krabbefangst.

Blåskjell og stillehavsøsters

Blåskjell og stillehavsøsters kan sankes hele året. Flatøsters kan også sankes hele året, men er fredet i Kvastadkilen. Marine algegifter i skjell kan forekomme året rundt, og hver fredag oppdateres blåskjellvarselet for hele landet som også har varsel for østers. Tvedestrand ligger mellom to målepunkt for blåskjellvarselet, i øst er det Finnøysundet, Risør og i vest Flødevigen, Arendal. Når rådene veksler fra sted til sted langs samme kyststripe anbefaler Mattilsynet at sanking av skjell foregår nærmest mulig uttaksstedet der Mattilsynet tilrår å sanke skjell. Nøyaktig hvor langt unna et uttakssted man kan sanke skjell avhenger av flere forhold; vannutskiftninger, strømmer, holmer og skjær som er langs aktuelle kyststripe/fjord. Selv om Mattilsynet tilrår å sanke skjell langs en relativt lang kyststripe skal man alltid være føre var. Er blåskjellene giftig på senhøsten vil de forbli giftige vinteren igjennom til våroppblomstring av plankton starter opp igjen på våren. Mattilsynets spørsmål og svar om blåskjell finner du her.

Hummerfiske:

Fiskeridirektoratet har regler for hummerfiske som gjelder for hele Norge, og informasjon finnes på direktoratets hjemmeside. Merk at alle som skal fiske hummer må registrere seg før fisket starter. Dette gjeld både fritidsfiskere og fiskere som er registrerte i Fiskermanntallet. Registrering må gjøres via Fiskeridirektoratets hjemmeside.

Hummerfiske, når du er registrert, kan gjøres fra 1. oktober klokken 08.00 til og med 30. november. Hummer med utvendig rogn er freda hele året. Det er minstemål på 25 cm og maksmål på 32 cm.

Ytterligere regler om fiske finnes på Fiskeridirektoratet sine hjemmesider.  

Kontaktinformasjon

Martin Due-Tønnessen
Prosjektleder/planlegger, miljørådgiver
E-post
Mobil 90 61 85 28