Tvedestrand frivilligsentral

Frivilligsentralen er "møteplassen mellom mennesker", ta kontakt, du er velkommen. Gjør noe bra for andre og deg selv.

  • Vil du bruke litt av din tid sammen med andre?
  • Vil du treffe nye mennesker?
  • Vil du være med å sette dine og andres idéer ut i livet?

Frivilligsentralen er kort sagt en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe.

Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får.

Det er kun fantasien som setter grenser for hva som kan gjøres frivillig.

Frivilligsentralen holder til i kommunehuset ved Tjennaparken.

Frivilligsentralens hjemmeside finner du her.

Frivilligsentralen står bak:

Utlånsentralen
og
Badeparken

Kommunestyret vedtok i sitt møte 12.12.2017 vedtekter for frivilligsentralen, de finner du her (PDF, 126 kB).

Kontaktinformasjon

Franziska Rüttimann Storemyr
Kulturrådgiver
E-post
Mobil 47 66 76 87

Sekretær for eldrerådet og rådet for personer med funksjonsvariasjon. 
Sekretær for Jarls ungdomsfond.
Tilskuddsordninger i forbindelse med kultur og idrett, kulturmidler, spillemidler.