Kulturskolens målsetting

Kulturskolens målsetting

 • å bidra til å utvikle elevenes kreativitet, deres kunstneriske evner og ferdigheter etter den enkeltes forutsetninger
 • å fremme personlig vekst og vise hvordan musikk, dans, visuell kunst og andre kulturaktiviteter kan formidle kontakt trivsel og samhørighet
 • å styrke elevens opplevelse av sosial tilhørighet og kulturell identitet
 • å bidra til å utvikle aktive deltakere som er i stand til å vurdere og velge innenfor det mangfold av kulturtilbud som finnes i samfunnet
 • å gi et godt grunnlag for de elever som seinere ønsker å ta sikte på en yrkesutdanning innen kunstfag
 • å bidra til å skape et rikt og godt kunst- og kulturmiljø i lokalsamfunnet

Disse målene søkes oppnådd ved:

 • undervisning og opplæring i ulike kunstfag innen et vidt spekter som ivaretar både bredde og kvalitet
 • å tilby gode muligheter for sang og instrumentalt samspill
 • tilrettelegging av arrangement, konserter og andre former for opptredener
 • samarbeid med grunnskolen om felles utnyttelse av ulike ressurser og materiell
 • samarbeid med det lokale kunst- og kulturmiljøet i kommunene
 • samarbeid med etater, institusjoner og organisasjoner innen kulturområdet
 • å medvirke aktivt til at elever deltar i kunst- og kulturaktiviteter i nærmiljøet
 • å drive musikk- og kunstfaglig pedagogisk utviklingsarbeid
 • å forberede interesserte elever til seinere musikk- eller kunstfaglig utdanning, eller annen yrkesmessig utdanning der disse fagene utgjør en vesentlig del.

Kontaktinformasjon

Rune Hansen
Rektor, kulturskolen Øst i Agder
E-post
Mobil 93 06 85 98

Alternativ e-post; rune.hansen@tvedestrand.kommune.no