Om kulturskolen Øst i Agder

Kulturskolen Øst i Agder er et interkommunalt samarbeid om kulturskoletilbudet. Deltakerne i samarbeidet er; Tvedestrand (vertskommune), Risør, Gjerstad og Vegårshei kommune. 

Hvem kan søke Kulturskolen

Alle barn og unge til og med 18 år. Voksne kan tas opp hvis der er ledig plass. 

Elevopptak

Alle nye og gamle elever får skriftlig beskjed om dag og tid før første oppmøte.

Søknader

Alle som ønsker plass i Kulturskolen må sende inn søknadsskjema.

Elever på venteliste

Elever på venteliste blir kontaktet når/hvis det oppstår ledig plass i løpet av året.
Obs! Står du på venteliste fra før, trenger du ikke søke igjen.

Avlyst undervisning

Vi må ta reservasjon for at 1-2 undervisningstimer i semesteret kan gå ut som følge av sykdom hos våre lærere, men ved lengre sykdomsopphold skaffer vi vikar så langt det er mulig. 

Valg av instrument

Førstegangssøkende kan få veiledning til å finne ut hvilket instrument som anbefales ut fra barnets fysiologiske forutsetninger.  

Innmelding og utmelding av Kulturskolen kan skje gjennom hele året.

Innmelding gjøres via kommunenes system SpeedAdmin på søknadsskjema og utmelding skal skje skriftlig på e-post til rektor.

Både innmelding og avmelding kan foretas gjennom hele året. Undervisningen vil faktureres to ganger i året. I oktober og april. Elever som går i kulturskolen, får automatisk fornyet elevplassen for neste år, inntil vi mottar skriftlig utmelding på e-post eller sms.

Kontaktinformasjon

Rune Hansen
Rektor, kulturskolen Øst i Agder
E-post
Mobil 93 06 85 98

Alternativ e-post; rune.hansen@tvedestrand.kommune.no