Om kulturskolen Øst i Agder

Kulturskolen Øst i Agder er et interkommunalt samarbeid om kulturskoletilbudet. Deltakerne samarbeidet er; Tvedestrand (vertskommune), Risør, Gjerstad og Vegårshei kommune. 

Hvem kan søke Kulturskolen

Alle barn og unge til og med 18 år. Voksne kan tas opp hvis der er ledig plass. 

Elevopptak

Alle nye og gamle elever får skriftlig beskjed om dag og tid før første oppmøte.

Søknader

Alle som ønsker plass i Kulturskolen må sende inn søknadsskjema.

Elever på venteliste

Elever på venteliste blir kontaktet når/hvis det oppstår ledig plass i løpet av året.
Obs! Står du på venteliste fra før, trenger du ikke søke igjen.

Avlyst undervisning

Vi må ta reservasjon for at 1-2 undervisningstimer i semesteret kan gå ut som følge av sykdom hos våre lærere, men ved lengre sykdomsopphold skaffer vi vikar så langt det er mulig. 

Valg av instrument

Førstegangssøkende kan få veiledning til å finne ut hvilket instrument som anbefales ut fra barnets fysiologiske forutsetninger.  

Utmelding av Kulturskolen

All utmelding skal skje skriftlig innen 20. mai for høsthalvåret, 1.desember for vårhalvåret. Dersom skriftlig melding kommer etter 20. mai/1. desember faktureres hele det påfølgende semester. Elever som går i kulturskolen, får automatisk fornyet elevplassen for neste år, inntil vi mottar skriftlig utmelding.

Kontaktinformasjon

Elisabet Christiansen
Rektor, kulturskolen Øst i Agder
E-post
Mobil 901 02 832