Etablere bedrift

Å starte egen virksomhet er morsomt, arbeidskrevende og lærerikt. Vi tar gjerne en prat med deg for å gå gjennom idéen din og bistå deg med å finne relevant informasjon, nettverk og finansieringsmuligheter.

Følgende miljøer kan også hjelpe deg:


TENK InnovasjonsLab

TENK InnovasjonsLab er et regionalt innovasjonsmiljø for gründere som tenker annerledes og for de som vil være med på å utvikle noe nytt. Her får du tilgang til store, internasjonale nettverk og hjelp til å søke om offentlige støtte.

TENK InnovasjonsLab tilbyr kontorplass for en dag, noen uker eller måneder, og har eget test- og prototyplaboratorium in-house.

Etablerersenteret IKS

Har du en god forretningside? Etablerersenteret holder til i Arendal og tilbyr kurs og veiledning til etablerere i Arendal, Froland, Grimstad og Tvedestrand. Du finner også mye nyttig informasjon på www.grunderweb.no

Pågang næringshage

Pågang Næringshage har kontorer i Tvedestrand, Gjerstad og Risør og er en del av SIVAs næringshageprogram. Pågang tilbyr bedrifter i hele regionen god hjelp i oppstarts- eller utviklingsfaser. Tilbudet inkluderer blant annet 30 – 40 timer med direkte veiledning og oppfølging. Bedrifter som er berørte av covid-19 pandemien har ut 2021 anledning til å bli målbedrifter i Næringshageprogrammet, uten å betale 25 % egenandel.

Ta kontakt med Pågang Næringshage v/daglig leder Camilla Grantham, e-post camilla@pagang.no mobil 970 71 297.

Nyttige kurs

Det arrangeres gründerkurs som er spesialdesignet for akkurat grundere. Aust-Agder fylkeskommune står bak kursene i samarbeid med kommunene, TENK Senteret, Grunderweb og flere andre. Kursene er gratis og skjer i Tvedestrand, Arendal, Risør, Grimstad eller i Setesdalen. Følg med på www.grunderweb.no

Bevillinger

Planlegger du å starte et sted hvor det serveres mat eller drikke, må du ha serveringsbevilling. I noen få tilfeller trenger du ikke serveringsbevilling.

Hvis du skal starte et serveringssted og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om både serveringsbevilling og skjenkebevilling.

Butikker som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling.

Du finner mer informasjon under Serverings-, salgs- og skjenkebevillinger

Kontaktinformasjon

Anne Torunn Hvideberg
Næringssjef
E-post
Mobil 909 87 098