Næringsmuligheter

Bolig- og arbeidsmarked

Tvedestrand er en del av et bolig- og arbeidsmarked i Arendalsregionen. Med ny firefelts motorvei vestover som åpner i 2019 kortes avstanden til Arendal og Grimstad ned med rundt 8 minutter. Ny firefelts E18 er under planlegging østover mot Langangen.

Kommunen har rundt 6000 innbyggere og er godt rigget for fremtidig befolkningsvekst. Det finnes et godt utvalg av både leiligheter, eneboliger og flermannsboliger - både i sentrum og utenfor byen, sjønært og i innlandet.

Langs den nye E18 og ved avkjørsel 67 til Tvedestrand ligger A67 Tvedestrand Næringspark. Området er tilrettelagt og ferdig regulert for industri, næring, tjenesteyting og forretninger. Syv solide bedrifter er allerede etablert i næringsparken. Tomtene er ferdig regulert og klare for salg www.a67.no 

Variert næringsliv

Tvedestrand har et variert næringsliv med mekanisk industri, trebearbeidende industri samt tilbud innen handel, service og annen tjenesteproduksjon. Her finner du nyskapende teknologi hånd i hånd med tradisjonelt håndverk og kunst.

TENK InnovasjonsLab

TENK InnovasjonsLab er et regionalt innovasjonsmiljø lokalisert i Tvedestrand. TENK-Senteret rommer en rekke ulike virksomheter med kompetanse innenfor teknologi, energi og kraft. TENK InnovasjonsLab har et stort kontaktnett blant erfarne næringslivsledere, teknologer, og investorer og samarbeider med anerkjente forskningsmiljøer i inn- og utland.

Sørlandsporten Teknologinettverk (STN) er et nettverk av rundt 20 industribedrifter i regionen. Her samarbeides det om kompetanseheving innen flere fagområder, som innovasjon og nyskaping, designdrevet produktutvikling, ny teknologi, robotbruk og automatisering, og digitalisering.

Tvedestrand Industriforening (TIF), en interesseforening for industribedrifter i Tvedestrand kommune. TIF arrangerer medlemsmøter et par ganger i året, og har pr. dato ingen medlemskontingent.

Tvedestrand By er en interesseorganisasjon, samarbeidsorgan og pådriver i utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv og bysamfunn.

Reiseliv

Den autentiske bydelen i sentrum, uthavnen Lyngør, miljøet på Sandøya, Jernverket på Nes Verk, Badeparken på Tjenna og Raet nasjonalpark er alle unike elementer i rammene rundt Tvedestrand som destinasjon. Reiselivsnæringen er viktig bransje for kommunen. Mange av service- og handelstilbudene vi nyter godt av gjennom året, er helt avhengig av de inntektene fra turismen i hektiske sommermåneder.

Tvedestrand er Bokbyen. I Hovedgata ned mot havnen finnes en rekke antikvariater og bruktbokbutikker, og er et eldorado for deg som liker å lese og er glad i gamle bøker. Den som leter kan finne en bokskatt her eller i nettbutikkene.  Bokbyen har gjennom året en rekke arrangementer og festivaler knyttet til bøker og litteratur. 

Made on Sandøya er et nettverk bestående av 16 små bedrifter - kunstnere, næringsdrivende og håndverkere som gir deg opplevelser, håndlagede produkter og kunst på Sandøya.

Kompetanse

Høsten 2020 åpner en ny flott videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand. Skolen vil romme topp moderne arealer til idrett og aktivitet, og en flott storstue for større forsamlinger.

I Tvedestrand finner du Motio, som tilbyr ettårige studietilbud innen dans og scenekunst. På Gjeving ligger Risøya folkehøgskole. Risøya er en perle i skjærgården like ved Lyngør og tar imot 130 elever årlig.

Universitet i Agder og Campus Grimstad – vil med ny E-18 ligge ca. 30 min unna og gir med sine 3000 studenter og forsknings- og innovasjonsmiljøer, næringslivet en mulighet til tilgang på høy kompetanse og kompetansemiljøer innen en rekke fagområder.

Kontaktinformasjon

Anne Torunn Hvideberg
Næringssjef
E-post
Mobil 90 98 70 98