Næringstomter

A67 Tvedestrand Næringspark

Ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal åpnes høsten 2019. Langs E18 og ved avkjørsel 67 til Tvedestrand ligger et flott næringsområde på over 250 mål. A67 Tvedestrand Næringspark er tilrettelagt og ferdig regulert for industri, næring, tjenesteyting og forretninger. Syv solide bedrifter er allerede etablert i næringsparken.

Tomtene er ferdig regulert og klare for salg. Sjekk nettsidene www.a67.no  eller ta kontakt med næringssjef Anne Torunn Hvideberg, tlf 90 98 70 98.

Slotta, Tvedestrand Næringsområde AS

Omtrent 2,3 km vest for Tvedestrand sentrum ved Riksvei 410 (Ytre vei) i retning Arendal ligger et 66 mål stort næringsområde. Området er regulert, klargjort og planert. En trevarebedrift er allerede etablert i området. Ta kontakt med Tvedestrand Næringsområde AS. Mer informasjon på arealguiden.no  

Tvedestrand sentrum

Ser du etter lokaler for handel, serviceyrker eller kontor, kan du finne dette i Tvedestrand. Ta kontakt med Tvedestrand By  eller næringssjefen så hjelper vi deg med å finne frem.

For mer informasjon, kontakt næringssjef Anne Torunn Hvideberg, tlf 90 98 70 98.

Ønsker du mer informasjon om næringsarealer i regionen, se også www.arealguiden.no

Kontaktinformasjon

Anne Torunn Hvideberg
Næringssjef
E-post
Mobil 90 98 70 98