Tilskudd til sommerjobb 2023

Tvedestrand gir bedrifter og foretak som ansetter ungdommer mulighet for å søke om økonomisk tilskudd.

Kommunestyret vedtok 16 mai 2023 og legge inn samlet ramme på 75.000 kroner til dette i 2023.

Følgende retningslinjer gjelder:

  • Ordningen gjelder for ansettelse av ungdom bosatt i Tvedestrand kommune som fyller 16 år i løpet av 2023 (født i 2007). Det skal være mulig å søke støtte også for 17- åringer (født 2006) hvis ikke potten fylles opp av 16-åringer
  • Sommerjobbene skal ha minst to ukers varighet
  • Det gis et lønnstilskudd på maks 5000 kr per ungdom som får sommerjobb
  • Hver bedrift kan søke tilskudd for inntil 2 ungdommer

Ved flere søknader enn rammen tillater, prioriteres søknadene på alder og innkommet dato (dvs. førstemann til mølla)

Søknadsperioden for 2023 er over og midlene er tildelt.

Kontaktinformasjon

Anne Torunn Hvideberg
Næringssjef
E-post
Mobil 90 98 70 98