Tilskudd til sommerjobb 2022

Tvedestrand gir bedrifter og foretak som ansetter ungdommer mulighet for å søke om økonomisk tilskudd. Kommunestyret har fastsatt en samlet ramme på 75.000 kroner til dette i 2022.

Følgende retningslinjer gjelder:

 • Ordningen gjelder for ansettelse av ungdom bosatt i Tvedestrand kommune som fyller 16 år i løpet av 2022 (født i 2006). Det skal være mulig å søke støtte også for 17- åringer (født 2005) hvis ikke potten fylles opp av 16-åringer
 • Sommerjobbene skal ha minst to ukers varighet
 • Det gis et lønnstilskudd på maks 5000 kr per ungdom som får sommerjobb
 • Hver bedrift kan søke tilskudd for inntil 2 ungdommer
 • Ved flere søknader enn rammen tillater, prioriteres søknadene på innkommet dato (dvs. førstemann til mølla)

Søknadsfrist i år er 13 mai 2022.

Det skal søkes via et eget elektronisk skjema som du finner her:

Søknad om tilskudd til sommerjobb

Vilkår for å få tilskudd:

 • Bedrifter, næringsdrivende og organisasjoner i Tvedestrand kommune som gir ungdom sommerjobb kan søke. Ansettelsen må være knyttet til et organisasjonsnummer.
 • Arbeidet skal utføres i normal skoleferie (juni, juli, august) og må være på minst to uker.
 • Tilskuddet omfatter ansettelse av ungdommer født i 2006 eller 2005 og som er bosatt i Tvedestrand kommune. De yngste prioriteres.
 • Søknaden må inneholde navn og fødselsår på de som skal ansettes, og kopi av arbeidsavtale eller lignende.
 • Tilskudd er på inntil kr. 5000,- pr. ungdom avgrenset til maksimum 50 prosent av de samlede personalkostnadene.
 • Arbeidsgiver må selv stå for utlysning, ansettelse, arbeidsavtale og lønnsutbetaling, samt å søke om lønnstilskudd.
 • Arbeidsgiver plikter å opprette skriftlig arbeidsavtale med arbeidstaker Virksomheten må forplikte seg til å følge tariffavtale ihht til arbeidsforhold som gjelder for unge arbeidstakere.
 • Utbetaling av tilskudd skjer i etterkant ved at bedriften sender inn kopi av arbeidsavtale og dokumentasjon på personalkostnader ved lønnsslipp/bilag, senest 1. oktober samme år.

Kontaktinformasjon

Anne Torunn Hvideberg
Næringssjef
E-post
Mobil 90 98 70 98