Tvedestrand Næringspris 2022

Tvedestrand Næringspris deles ut årlig av Tvedestrand kommune i samarbeid med Sparebanken Sør, Agder Sparebank og Tvedestrandsposten.

Prisen ble delt ut første gang i 2021, til Kjell Lunde!  

Formålet med prisen er å stimulere til nytenkning, utvikling og ekstrainnsats for næringsliv og lokalsamfunn. Prisen skal også bidra til å synliggjøre betydningen av enkeltmenneskers innsats, og minne oss om hvor bra det er å bo og jobbe her. Prisen består av:

  • En innrammet diplom og en blomsterbukett
  • En premiesum på kr. 25 000,-

Foreslå hvem du mener bør få Tvedestrand Næringspris i 2022!

Bruk vårt elektroniske skjema og send inn ditt forslag innen 1. oktober 2022. 

Krav for tildeling
Prisen skal gå til en bedrift eller en person som ved sin innsats kan framstå som et godt eksempel for andre, og som har fremhevet seg ved ett eller flere av:

  • Å ha bemerket seg innenfor sitt område / felt
  • En inspirerende og nyskapende innsats
  • En innsats som oppfyller ett eller flere av FNs bærekraftsmål
  • En innsats som har bidratt til utvikling i bedriften, lokalsamfunnet eller i samfunnet generelt
  • Å ha promotert Tvedestrand på et særdeles utmerket vis
  • Er en bidragsyter til arbeidsplasser i Tvedestrand

Virksomheten må være lokalisert i Tvedestrand. Næringsprisen kan ikke gis til kommunale virksomheter.

Juryen tar med seg alle innspillene i arbeidet og vil nominere de tre beste kandidatene ca. 1 november, før en vinner kåres like før jul !

Kontaktinformasjon

Anne Torunn Hvideberg
Næringssjef
E-post
Mobil 90 98 70 98