Salg, servering- og skjenkebevillinger

På grunn av ferieavvikling må eventuelle søknader om enkeltanledninger og ambulerende skjenkebevillinger sendes kommunen innen 5. juni. Det må påregnes tre ukers behandlingstid.

Større søknader, f.eks. ny driver av skjenkested eller ny permanent bevilling, må påregnes behandlet etter ferien (fra august).

Søknad sendes elektronisk, søknadsskjema finner du her👇

Elektronisk søknadsskjema - enkeltanledning/ambulererende skjenkebevillinger