Etablererprøve og kunnskapsprøve/alkoholprøve

Alle virksomheter som skal selge alkohol, skjenke alkohol eller servere mat og alkoholfri drikke, skal ha en styrer og en stedfortreder som skal stå ansvarlig for driften. Både styrer og stedfortreder skal besitte dokumentasjon på godkjente prøver i henhold til virksomhetens praksis.

Dersom man skal servere mat og alkoholfri drikke må styrer ha bestått etablererprøven.

Dersom man skal selge alkohol (uåpnede enheter fra butikk) eller skjenke alkohol (åpne enheter fra bar/pub/restaurant), må styrer og stedfortreder ha bestått kunnskapsprøven/alkoholprøven for henholdsvis salg i butikk eller skjenking på bar/pub/restaurant.

Prøvene kan tas på kommunehuset etter nærmere avtale.

Se Kunnskapsprøven – alkoholloven eller Etablererprøven for serveringsvirksomhet for mer informasjon

Mer om Kunnskapsprøven - alkoholloven

Styrere og stedfortredere for salgs- og skjenkebevillinger må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Dette kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven. Bevillingsmyndigheten skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven.
For å avlegge kunnskapsprøve kontakter du den aktuelle bevillingsmyndighet:

  • For kommunale salgs- og skjenkebevillinger: Kommunen hvor virksomheten utøves, eller i hjemkommunen
  • Statlige skjenkebevillinger for skip: Fylkesmannen i det fylket virksomheten er registrert som bevillingshaver
  • Statlige skjenkebevillinger for tog og fly: Helsedirektoratet

Personer med tilknytning til Forsvarets befalsmesser kan avlegge prøven i den kommunen hvor virksomheten utøves eller i hjemkommunen.
Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve med et tilfeldig uttrekk av spørsmål fra en database. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige.
Ta med gyldig legitimasjon når du skal avlegge prøven.

Målgruppe

Styrere og stedfortredere i virksomheter som har eller søker om salgs- eller skjenkebevilling

Pris

Før du avlegger prøven, må du betale et gebyr på kr 400,-. Prøven kan tas flere ganger hvis den ikke bestås. Du må betale gebyr for hver oppmelding.

Mer om etablererprøven for serveringsvirksomhet

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven). Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. 

Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du vil få 90 minutter til å besvare den. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon.

Kontaktinformasjon

Sverre Ø. Steen
Rådgiver
E-post
Mobil 41 04 88 31