NAV Øst i Agder

NAV Øst i Agder ble opprettet 1.1.2022 og er en interkommunal tjeneste for GjerstadTvedestrandVegårshei og Froland. Tvedestrand er vertskommune. 

Det vil fortsatt være kontor i alle kommunene, men du kan selv velge hvilket kontor du ønsker å møte hos. Har du spørsmål, ta kontakt på din side på www.nav.no eller tlf. 5555 3333. 

Kontorsteder og åpningstider: Oversikt kontorer og åpningstider

Sentralbord: 55 55 33 33

Telefon for akutte kommunale henvendelser: 90 08 99 03. Åpen mandag til fredag 09.00 – 15.00.

Postadresse: Postboks 38, 4901 Tvedestrand

Organisasjonsnummer: 990 230 714

www.nav.no har åpent hele døgnet, alle dager.