Bygge, rive eller endre

Byggesaksavdelingen holder stengt tirsdag og torsdag for publikum og telefoner.

Mandag, onsdag og fredag må forhåndskonferanser med mer avtales på forhånd.

Bygningsavdelingen

Byggesaksavdelingen holder stengt tirsdag og torsdag for publikum og telefoner.

Mandag, onsdag og fredag må forhåndskonferanser med mer avtales på forhånd.

Bygningsavdelingen