Bygge, rive eller endre

Byggesaksavdelingen holder stengt tirsdag og torsdag for publikum og telefoner.

Mandag, onsdag og fredag må forhåndskonferanser med mer avtales på forhånd.

Bygningsavdelingen

 

Byggesaksavdelingen er stengt mandag 16.11.2020. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre.

Søknader skal som vanlig sendes via postmottaket i kommunen: post@tvedestrand.kommune.no eller Tvedestrand kommune, postboks 38, 4901 Tvedestrand.

Byggesaksavdelingen