Bygge, rive eller endre

Byggesaksavdelingen holder stengt tirsdag og torsdag for publikum og telefoner.

Mandag, onsdag og fredag må forhåndskonferanser med mer avtales på forhånd.

Bygningsavdelingen